Vi søker en medarbeider med:

 • Helse-/sosialfaglig bachelor utdanning. Det er ønskelig med videreutdanning i helsesykepleie, psykisk helsearbeid eller familieterapi.
 • Kunnskap/erfaring i konfliktarbeid og det å veilede og støtte familier i sårbare livsfaser.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge og deres familier
 • Gode evner til samarbeid og kan både arbeide selvstendig og i team.
 • Gode evner til relasjonsbygging og nettverksarbeid
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Førerkort

Ansvarsområde:

Fokusområder kan være tidsbegrensede tiltak innenfor:

 • Lavterskeltilbud til familier med bekymringer, psykiske belastninger eller vansker
 • Forsterket foreldreveiledning til sårbare familier
 • Tidsbegrenset praktisk bistand i hjemmet kan være aktuelt
 • Veilede personell på fritidsarenaer med tanke på tilrettelagte aktiviteter
 • Gruppetiltak relatert konflikter på skolen
 • Individuell oppfølging
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt

Vi kan tilby:

 • Trivelig arbeidsmiljø og faglig høy standard i kommunehelsetjenesten
 • En tjeneste i utvikling
 • Veiledning
 • 100 % barnehagedekning
 • Lønn etter kvalifikasjoner og erfaring
 • Gode pensjonsordninger

Det blir lagt vekt på relevant erfaring, samarbeidsevne og personlig egnethet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende helsesykepleier Siv Merethe Glesne tlf. 95148061 eller enhetsleder helse og omsorg Mette Jahr tlf. 908 69 011.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Krav om politiattest før tiltredelse. Søknad med bekreftede kopier av vitnemål, attester, autorisasjon og CV med referanser sendes:

Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller postmottak@flaa.kommune.no

Søknadsfrist: 8.7.2022

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord