Tilkallingsvikar i helse og omsorgsektoren

By

Har du ledig kapasitet og ynskjer du å jobbe i helse og omsorgssektoren i Ål kommune?  Vi har stadig behov for personar som ta på seg ekstravakter, og vi er interessert i kontakt med personar som kan tenkje seg å arbeide som vikar etter tilkalling, eller som vikar i feriar. Det er fordel med utdanning […]

Les mer

Inntil 50% ledig stilling som Ungdomsarbeidar

By

Ungdomsarbeidar i Ål Ål kommune, Ål ungdomsfrivilligsentral Ål kommune har ledig inntil 50 % engasjement som ungdomsarbeidar til 31.08.22 der det kan vere mogeleg å forlenge kontrakta. Vi søker deg som trivst saman med barn og ungdom. Du som likar å ta ein prat, spele, le, og ikkje minst tek dei på alvor og lyttar […]

Les mer

100 % fast stilling som miljøterapeut ved avdeling Meistring

By

Vil du vere med på å vidareutvikle gode lågterskel meistringstilbod til brukar med innan rus / psykiatrifeltet i Ål kommune? Er du glad i menneskjer, og ser du andre sine ressursar og potensiale? Me har ledig 100 % fast stilling i avdeling meistring (tidlegare avdeling psykisk helse og rus). Avdeling Meistring er ei nyoppretta tverrfagleg […]

Les mer

Sjukepleiar – 100 % vikariat

By

Det er ledig eit 100 % vikariat som sjukepleiar ved kommunelegekontoret på Gol frå 01.02.22– 31.03.23 med moglegheit for fast tilsetjing i delar av stillinga. Legekontoret har for tida 6 legar, 4 sjukepleierar og 2 respesjonsmedarbeidarar i heile stillingar og deltidsstillingar. Tenesta har triveleg og fine lokale i same bygg som helsestasjon og jordmortenesta. Tenesta […]

Les mer

Ledig stilling

By

Hemsedal kommune har ledig 50% stilling som spesialpedagog på Hemsedal barne- og ungdomsskule frå 19.04.2022. Det kan bli aktuelt å auke stillingsstørrelsen eller kombinere stillinga med andre stillingar ved behov/etter avtale. Stillinga inneheld arbeid med enkeltbarn og barn i grupper som treng ekstra støtte, deriblant barn med enkeltvedtak. Stillinga inneber tett samarbeid i skulen, og […]

Les mer

Ledig fast stilling som tjenesteleder i demensomsorgen, Nesbyen Helse og omsorg

By

Nesbyen kommune søker etter en tjenesteleder i 100 % fast stilling ved avdeling demensomsorg, Nesbyen Helse og omsorg. Om stillingenDemensomsorgen driftes i 3 bokollektiv med heldøgns pleie og omsorg, totalt 27 boliger. I tillegg drifter vi dagaktivitetsavdeling for hjemmeboende personer med demens med tilsammen10 plasser. Vi har dyktige vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere i tjenesten […]

Les mer

Overlege/psykiater i FACT Hallingdal

By

Org. nr: 975326187 Stillingsident: 4470278761 Presentasjon av stillingen: Psykiater søkes til spennende utfordringer i Hallingdal FACT fungerer svært godt for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og behov for langvarige og sammensatte tjenester. FACT Hallingdal har vært i drift i over ett år nå og erfaringene er gode. Vår psykiater i FACT teamet har søkt nye […]

Les mer

Energimontørlærling,Buskerud

By

Org. nr: – Stillingsident: 4467506324 Presentasjon av stillingen: Er du lærevillig og nysgjerrig på en spennende jobbfremtid innenfor kraftbransjen? Ser du verdien av å gjennomføre et lærlingløp i et selskap med et viktig samfunnsansvar; å sikre kontinuerlig kraftforsyning, effektiv drift, og beredskap av det norske kraftsystemet 24/7 året rundt? Da håper vi du leser videre! […]

Les mer

Vil du jobbe som Sommervikar i Hol kommune?

By

Sommervikarer i Hol kommune i 2022 Hol kommune søker sommervikarer til ferieavviklingen i ukene 24-35 i følgende avdelinger : Helse- og omsorgsetaten trenger vikarer i hjemmesykepleien, som hjemmehjelp, i omsorgsboligene, på Kringlemyr 8 og 10, på Geilotun Bo – og behandlingssenter, på Høgehaug Bo – og behandlingssenter,  i boliger for psykisk utviklingshemmede og demente (barnebolig, […]

Les mer

2 Tannlegestillinger i Hallingdal klinikkområde

By

Org. nr: – Stillingsident: 4470237482 Presentasjon av stillingen: Hallingdal klinikkområde har ledige 2 faste 100 % stillinger som tannlege. Arbeidssted vil for tiden være ved Ål tannklinikk, med mulighet for ambulering til Geilo tannklinikk. Stillingene er ledig nå, tiltredelse etter avtale. Ål tannklinikk ligger i Hallingdal som er ett flott sted med nær tilknytning til […]

Les mer

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord