Site logo

Hol kommune søker nå:

Vi søker biblioteksjef i 100% fast stilling som vil være med å videreutvikle Hol folkebibliotek som kulturarena, debattarena og møteplass. Folkebiblioteket skal være kommunens hjerte – fylt med opplevelser og inspirasjon! Våre mål er å øke leselyst og lesekompetanse, formidle litteratur og kunnskap og være en møteplass for alle. Biblioteket skal være et levende aktivitetshus […]

Read More

Hol kommune søker nå:

Bygg og rehabiliteringsavdelingen er en underavdeling som hører hjemme i Eiendomsavdelingen hos teknisk etat. De ansatte jobber på kommunale bygg rundt i hele Hol kommune, det er for tiden ansatt 4 tømrere og 3 malere i denne avdelingen.  Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver kan tilpasses kvalifikasjonen. Maling og gulvlegging i kommunale boliger og formålsbygg. Maling utvendig av kommunale […]

Read More

Lærar i realfag 

Vil du bli vår nye lærar i realfag  Gol vidaregåande skule har ledige stillingar for lærarar med undervisningskompetanse i realfag og/eller informasjonsteknologi. Me kan tilby to faste 100% stillingar og vikariat/engasjement i inntil 150% stilling for skuleåret 2023-24.  Skulen har også ledige stillingar innan språkfag og idrettsfag og det kan vera mogleg å kombinere med […]

Read More

Lærar sal, service og reiseliv vikariat

Vil du bli vår lærar innan programfag sal, service og reiseliv? Ål vidaregåande skole har ledig eitt vikariat på 13% undervisningsstilling og eitt vikariat på 25% undervisningsstilling innan programområdet sal, service og reiseliv for skoleåret 2023-24.  Vikariata kan ikkje kombinerast. Oppgje i søknaden kva vikariat du søkjer på. Ål vidaregåande skole er ein kombinert skule […]

Read More

Lærar i språk- og samfunnsfag

Vil du bli vår nye lærar i samfunnsfag og språkfag Gol vidaregåande skule har ledige stillingar for lærarar med undervisningskompetanse innan samfunnsfag og språkfag. Aktuelle språkfag er norsk, norsk for minoritetspråklege, tysk og engelsk.  Innan samfunnsfag treng me undervisningskompetanse i samfunnskunnskap og historie.Me kan tilby ein fast 100% stilling og eit årsvikariat i inntil 100% […]

Read More

Lærer i  helse- og oppvekstfag (vikariat)

Vil du undervise i helse- og oppvekstfag? Ål vidaregåande skole har ledig inntil 30% vikariat undervisningsstilling innan helse- og oppvekstfag i perioden 01.08.23 til juni 2024. Vikariatet inneber undervisning på vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag, også vaksenopplæring.  Vikariatet kan kombinerast med andre utlyste stillingar ved Ål vidaregåande skole. Vil du arbeide i eit kollegium med fokus på […]

Read More

Lærar i idrettsfag og kroppsøving

Vil du bli vår nye lærar i idrettsfag og kroppsøving Gol vidaregåande skule har ledige stillingar for lærar med undervisningskompetanse i idrettsfag og kroppsøving. Me kan tilby ein fast 100% stilling og eit årsvikariat i inntil 100% stilling for skuleåret 2023-24.  Skulen har også ledige stillingar innan språkfag og realfag, og det kan vera mogleg […]

Read More

Spesialpedagog  

Ledig stilling for spesialpedagog Skulen har ledig 100% stilling for spesialpedagog. Stillinga er eit vikariat og gjeld skuleåret 2023-24. Gol vidaregåande skule har idag ca 365 elevplassar og 65 ansatte fordelt på fire utdanningsprogram: studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama og restaurant- og matfag. I tillegg har skulen avdeling for tilrettelagt opplæring, kombinasjonsprogram og vaksenopplæring.  […]

Read More

Lærer i realfag

Er du glad i natur, fjell, friluftsliv og kultur? Ål vidaregåande skole er plassert i en av de beste kulturkommunene i landet. I tillegg har du både skogen og fjellene rett rundt hjørnet. Det er kort vei til det meste i kommunen, og fra Ål er det bare 3 timer med tog til både Oslo […]

Read More

Lærer i teknologi- og industrifag

Har du lyst til å skape interesse, nysgjerrighet og læringsglede i teknologi- og industrifag? Vil du jobbe i et kollegium med fokus på inkludering, tverrfaglig samarbeid, utvikling og et godt profesjonsfellesskap – hvor eleven og elevens beste er i fokus? Er du kanskje i tillegg glad i natur, fjell, friluftsliv og et rikt kulturliv? Ål […]

Read More
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password