Site logo

FLÅ KOMMUNE SØKER FYSIOTERAPEUT I 100% FAST STILLING

Vi er nå på utkikk etter en fysioterapeut i 100% fast stilling. Vi leter etter deg som er <<framme i skoa>> faglig, og som vil bidra til at fysio- og ergoterapiavdelingen utvikler seg. Vi tilbyr en spennende og variert jobb hvor, man jobber kunnskapsbasert med fokus på aktiv behandling. Denne stillingen vil i hovedsak bestå […]

Read More

Ledig ergoterapeutstilling

Vi er nå på utkikk etter en ergoterapeut i 100% fast stilling. Vi leter etter deg som er <<framme i skoa>> faglig, og som vil bidra til at fysio- og ergoterapiavdelingen utvikler seg. Ergoterapitjenesten i Flå kommune omfatter tiltak for barn, voksne og eldre. Tilbud om ergoterapi gis som helsefremmende og forebyggende tiltak på individ-, […]

Read More

Vikarer – Miljøterapitjenesten

Miljøterapitjenesten er organisert som en virksomhet under Helse og omsorg i Flå kommune. Vi gir tjenester til mennesker som har funksjonsnedsettelser, i alle aldre og i alle livets faser. ANSVAR/ARBEIDSOPPGAVER: ADL-trening Botrening i bolig Følge på aktiviteter Bistå på praksisdager tirsdager og torsdager Turnusarbeid ØNSKEDE KVALIFIKASJONER Ønskelig med erfaring og kunnskap til mennesker med funksjonsnedsettelse, […]

Read More

Helsefagarbeidar ved Heimetenesta

Heimetenesta har ledig stillingar i 80 – 100 % fast Heimetenesta har ansvar for ulike oppgåver knytt til å førebygge, behandle og tilrettelegging for mestring av sjukdom, skade og nedsett funksjonsevne.Vi legger vekt på brukarens ressursar, behov og ønsker. Dette gjennom personsentreromsorg (VIPS). Tenesta blir gitt både i omsorgsbustad og rundt i bygda.Vi søkjer deg […]

Read More

Faste/mellombelse 100 % stillingar for fagarbeidar/assistent i Gol barnehage

Utlysinga vil også gjelde for ev. andre stillingar som skulle bli ledig. Gol barnehage med dei tre kommunale barnehagane Breidokk, Herad og Vesterhuset arbeidar for ein kontinuerleg utvikling av barnehagane, og søkjar medarbeidarar som er interessert i å ta aktiv del i læring og utvikling. Dine kvalifikasjonar: • Barne- og ungdomsarbeidar eller anna barnehagefagleg utdanning• […]

Read More

Vil du bli vår nye fagkonsulent kulturarv ved Hol bygdearkiv?

  Ønsker du å våkne opp til det beste av norsk natur og reise til en jobb der du omgis av hyggelige kollegaer hvor du utgjør en forskjell? Hol kommune, med Geilo som nasjonalparklandsby, ligger ved foten av Hallingskarvet og har et yrende liv hele året. Ønsker du å bo nær naturen, men fremdeles kunne […]

Read More

Sekretær/trosopplærer i 80 % stilling, Nesbyen (2. gangs utlysning)

Nesbyen sokn har ledig en kombinert stilling (80 %) som sekretær (ca. 50 %) og trosopplærer (ca. 30 %) i fast stilling. Hva vi ser etter Ønskede kvalifikasjoner: Bachelor, f.eks. i økonomi, administrasjon, pedagogikk eller teologi. Arbeidserfaring fra kirkekontor eller annen administrasjon. Formidling muntlig, skriftlig og digitalt. Lojalitet til kirkens grunnverdier og plass i samfunnet. […]

Read More

Hallingdal PPT og OT IKS trenger flere kollegaer

Tjenesten trenger å styrke laget med nye medarbeidere. Vi ønsker medarbeidere som er nysgjerrige og utviklingsorienterte, og ønsker å bidra til endring. Hva vi ser etter Vi søker deg som ønsker spennende utfordringer og å være en del av et bredt tverrfaglig miljø. Du må kunne arbeide selvstendig, analytisk og systematisk i et nært samarbeid […]

Read More

Tilkallingsvikar Heimetenesta

Helsehjelp i heimen er ei døgnkontinuerleg teneste som ytes til personar som bur heime og har behov for nødvendig helsehjelp. Vi søker helsefagarbeidere og ufaglærte som kan tenke seg å jobbe ekstra i hjemmetjenesten. Vi søker:Vi er interessert i kontakt med personar som kan tenkje seg å arbeide som vikar etter tilkalling eller som vikar […]

Read More

Psykolog, Ringerike BUP

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består nå av fem lokalpoliklinikker, en spesialpoliklinikk og tre døgnseksjoner. Lokalpoliklinikkene har egne FACT ung-team i samarbeid med kommunene. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og […]

Read More
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password