Miljøarbeidere/vernepleier

By

Hol kommune v/ Geilo barne- og ungdomsskole har følgende stillinger ledig : Miljøarbeidere/vernepleier i to stillinger 80 -100%. Vi har behov for motiverte medarbeidere til å følge opp enkeltelever både i skole og SFO. Du må ha:* god relasjonskompetanse* kreativitet* stå-på-vilje* samarbeidsevne* kvalifikasjoner som miljøarbeider/vernepleier, annen bakgrunn vil kunne vurderes. Søkeportal:Hol kommune har tatt i […]

Les mer

Hendug med ønske om en variert arbeidshverdag?

By

  Arbeidsoppgaver:   Oppfølging av ulikt inventar Bestilling og utlevering av varer til ulike avdelinger Brannopplæring for ansatte Transport av dagsenterbrukere og andre mindre kjøreoppdrag for helse og omsorg. Installering og lagerstyring av velferdsteknologi for eksempel trygghetsalarmer. Hjelpemidler for avdelinger med heldøgns drift Samarbeide med vaktmester for hjelpemidler og andre aktuelle faggrupper.   Kvalifikasjoner:   Elementære datakunnskaper […]

Les mer

Fagarbeider, assistent

By

Barnehagene i Hemsedal kommune har ledige stillinger – fast og vikariat. Utlysningen gjelder også andre fagarbeider-/assistentstillinger som kan bli ledige i barnehage. Innhold i stillingene Fagarbeider/assistent samarbeider med pedagogisk leder i planlegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet på «sin» avdeling. Noen av arbeidsoppgavene vil være å bidra til et godt foreldresamarbeid, samarbeide med personalet […]

Les mer

Barnehagelærer, pedagogisk leder

By

Barnehagene i Hemsedal kommune kan ha ledig inntil 4 stillinger – fast og vikariat. Utlysningen gjelder også andre pedagogstillinger som kan bli ledig. Innhold i stillingene Pedagogisk leder er en del av ledergruppen i den enkelte barnehage, og har hovedansvar for planlegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet enten alene eller sammen med flere pedagoger […]

Les mer

Miljøveileder – Helsehuset

By

Helsehuset i Hemsedal har ledig en fast 50 % stilling som miljøveileder fra høsten 2022. Helsehuset er organisert i Helse- og omsorgsetaten i Hemsedal kommune og utgjør en del av det samlede helse- og omsorgstilbudet i kommunen. Helsehuset tilbyr et helhetlig helsetjenestetilbud til innbyggeren i Hemsedal kommune. Helsehuset jobber med helsefremmende og forebyggende tiltak, samt behandling, […]

Les mer

Vil du bli vår nye Ergoterapeut på Geilo?

By

Hol kommune v/Fysio- og ergoterapitjenesten på Geilo, har følgende stilling ledig: Ergoterapeut 100 % vikariat, ledig fra nå og tom 31.12.22, med stor mulighet for forlengelse frem til høsten 2023. Oppstart så fort som mulig.Personer med annen utdanning, men med kunnskap og/eller interesse ift. hjelpemidler, kan vurderes. Arbeidsoppgaver kan innebære:• Formidling og tilpassing av hjelpemidler […]

Les mer

Miljøarbeider – Familiens hus

By

Familiens hus i Hemsedal har ledig en fast 100 % stilling som miljøarbeider fra høsten 2022. Hemsedal kommune har organisert helsetjenester til barn og unge i familiens hus. I familiens hus er det et tverrfaglig team av ansatte som jobber sammen for å kunne tilby gravide, barn, unge og foresatte et godt helsetilbud.Målsettingen vår er: […]

Les mer

Ledig 100% fast stilling som ergoterapeut

By

 Stillingen er delt 50/50 mellom hjemmebasert omsorg og avdeling demensomsorg. Arbeidsoppgaver 50% hjemmebasert omsorg: Ergoterapeuten er faglig ansvarlig for egen virksomhet, arbeider tverrfaglig i kommunehelsetjenesten og samarbeider med øvrige instanser omkring den enkelte bruker. Kontorplass er samlokalisert med vår andre ergoterapeut og kommunefysioterapeut. Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til voksne og eldre med behov for ergoterapitjenester […]

Les mer

Ledig 100% fast stilling som ergoterapeut

By

 Stillingen er delt 50/50 mellom hjemmebasert omsorg og avdeling demensomsorg. Arbeidsoppgaver 50% hjemmebasert omsorg: Ergoterapeuten er faglig ansvarlig for egen virksomhet, arbeider tverrfaglig i kommunehelsetjenesten og samarbeider med øvrige instanser omkring den enkelte bruker. Kontorplass er samlokalisert med vår andre ergoterapeut og kommunefysioterapeut. Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til voksne og eldre med behov for ergoterapitjenester […]

Les mer

Psykolog/åpen fagstilling med høyskoleutdanning

By

Ringerike BUP er organisert i BUPA, klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken. BUPs overordnede målsetting er å tilby utredning og behandling til barn og unge (0-18 år) med alvorlige psykiske lidelser og deres familier/foresatte. Ringerike BUP har i dag 25 fagstillinger som er besatt av godt kvalifiserte og bredt sammensatte fagfolk. Stilling som […]

Les mer

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord