Site logo

Europris Gol søker butikkselger midlertidig

Hos oss på Europris Gol har vi ledig en 80% midlertidig stilling i tidsrommet ca. 10.04.2023 – 04.06.2023. Som butikkselger i Europris er du en viktig ambassadør og vårt ansikt utad. Du er med på å gjøre butikken innbydende og inspirerende sammen med dine kollegaer, og du etterstreber å gi kunden god service – hver […]

Read More

Lærar sal, service og reiseliv vikariat

Vil du bli vår lærar innan programfag sal, service og reiseliv? Ål vidaregåande skole har ledig eitt vikariat på 13% undervisningsstilling og eitt vikariat på 25% undervisningsstilling innan programområdet sal, service og reiseliv for skoleåret 2023-24.  Vikariata kan ikkje kombinerast. Oppgje i søknaden kva vikariat du søkjer på. Ål vidaregåande skole er ein kombinert skule […]

Read More

Lærer i  helse- og oppvekstfag (vikariat)

Vil du undervise i helse- og oppvekstfag? Ål vidaregåande skole har ledig inntil 30% vikariat undervisningsstilling innan helse- og oppvekstfag i perioden 01.08.23 til juni 2024. Vikariatet inneber undervisning på vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag, også vaksenopplæring.  Vikariatet kan kombinerast med andre utlyste stillingar ved Ål vidaregåande skole. Vil du arbeide i eit kollegium med fokus på […]

Read More

60% vikariat ved Hemsedal barne- og ungdomsskole

Vi søker undervisningspersonell i et kortvarig 60% vikariat ved Hemsedal barne- og ungdomsskole. Krav til denne stillingen: Formell undervisningskompetanse i musikk Praktiserer inkluderende undervisning; har evne og vilje til å tilpasse undervisningen til elevgruppen og individet i gruppen Personlig egnethet vil bli vektet høyt Vi ønsker at du har: Relasjonskompetanse og evne til samarbeid Vurderingskompetanse […]

Read More

Miljøterapeut 45 % fast våken nattevakt i Helsetunvegen

Miljøterapitenesta gir tenester til born og vaksne med utviklingshemming, autismespekter-diagnosar og andre funksjonsnedsettingar. Miljøterapitenesta består av fire bufellesskap, eit arbeidssenter og avlastingstilbod. Vi har no ei 45 % fast stilling ledig som våken nattevakt i Helsetunvegen. Helsetunvegen har 15 bebuarar og om lag 60 tilsette. Vi ynskjer at du er opptatt av å skape tillit, […]

Read More

Servitør

Vi søker en engasjert person, som er en flittig arbeidsmaur, liker å ha det rent og ryddig rundt seg. Og er kjapp i skoa. Erfaring fra bransjen eller serviceyrket for øvrig er en stor fordel, selv om opplæring vil bli gitt! Vi ønsker at du er et vennlig vesen, og er du en utadvendt person […]

Read More

Renholder, vikariat

Ål vidaregåande skole har et ledig vikariat i vår renholdsavdelingen.  Ledig vikariatet fra midt april – ut sept.2023 (med mulighet for forlengelse). Stillingen er på 40-60%, med mulighet for økning underveis og evt. i perioder. En del av renholdet skjer før skolestart, så noen tidlige morgener må påregnes i arbeidet. Hvordan stillingen ellers fordeles, er noe […]

Read More

Bli med i teamet vårt og ta fatt på nye utfordringar!

Drøymer du om å flytte til ei vakker fjellbygd med låge bustadkostnadar, låge straumutgifter og kortreist kvardag? Vil du arbeide med hovud, hjarte og hender? Då vil me ha deg med på laget! Me har faste ledige stillingar som barnehagelærar. Sundre barnehage er ein stor barnehage med et spennande fagmiljø som satsar på pedagogisk læring gjennom […]

Read More

Tilkallingsvikar på Hallingdal familie og krisesenter

Stillinga er plassert på Hallingdal familie og krisesenter på Gol, i avdeling for helse- og omsorgstenester. Hallingdal familie og krisesenter er ei interkommunal teneste som har ansvar for både barnevernvakta og krisesentertilbodet i Hallingdal og Valdres. Vi søkjer primært etter tilkallingsvikarar til krisesentertenesta, som er eit døgnopent tilbod for personar som er utsett for vald […]

Read More
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password