Om arbeidsgiveren

 Visit Geilo AS er et aktivt og overordnet utviklings- og markedsføringsorgan for destinasjonen Geilo og Hol kommune. Visit Geilo AS har som hovedformål å videreutvikle Geilo som helårlig destinasjon, og å profilere og markedsføre Geilo som en attraktiv bo og besøkskommune. Selskapet har rundt 150 aksjonærer/medlemsbedrifter som består av bedrifter fra Hol kommune, og i noen tilfeller utenfor. Visit Geilo drifter blant annet Geilo.no og  turistinformasjon på Geilo.

 

Nøkkeldata

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord