Site logo
Om arbeidsgiveren

 Visit Geilo AS er et aktivt og overordnet utviklings- og markedsføringsorgan for destinasjonen Geilo og Hol kommune. Visit Geilo AS har som hovedformål å videreutvikle Geilo som helårlig destinasjon, og å profilere og markedsføre Geilo som en attraktiv bo og besøkskommune. Selskapet har rundt 150 aksjonærer/medlemsbedrifter som består av bedrifter fra Hol kommune, og i noen tilfeller utenfor. Visit Geilo drifter blant annet Geilo.no og  turistinformasjon på Geilo.

 

Nøkkeldata
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password