Site logo
Om arbeidsgiveren

Norsk Forsikring AS tilbyr personforsikringer til bedriftsmarkedet, ansatte i bedrifter, organisasjonsmarkedet og til bankmarkedet. Norsk Forsikring AS tilbyr personforsikringer til bedriftsmarkedet, ansatte i bedrifter, organisasjonsmarkedet og til bankmarkedet. Vi har utviklet effektive og brukervennlige distribusjonsløsninger til forsikringsmeglere som utgjør en viktig distribusjonskanal. Vi jobber for store globale forsikringsgivere som Swiss Life, Lloyds Insurance og AIG. Kundesenteret ligger på Ål i Hallingdal. Vi lærer opp lokale ansatte og tilbyr en karrierestige innen finans. Vi er, og skal alltid kjennetegnes av å være en fleksibel og dynamisk organisasjon med korte beslutningsveier, rask responstid og høy servicegrad. Samarbeidet mellom Norsk Forsikring AS og våre forsikringsgivere kombinerer ekspertisen som finnes i store globale forsikringsselskap med lokal kunnskap, ekspertise og fremtidsrettede systemløsninger. Norsk Forsikring AS er en norsk forsikringsformidler med konsesjon fra Finanstilsynet.

Nøkkeldata
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password