Site logo
Om arbeidsgiveren

Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste SA (HAVA BHT) ble en del av Medco dinHMS fra 01.01.2023. Medco dinHMS er den største bedriftshelsetjenesten som både eies og ledes fra Norge, det betyr korte beslutningsveier og god ivaretakelse av ansatte. Vi er over 150 ansatte fra Hammerfest i Nord til Mandal i Sør og arbeider tverrfaglig.

 

Medco dinHMS i Hallingdal og Valdres arbeider for være en medspiller for et best mulig arbeidsmiljø hos våre 280 lokale kunder innenfor offentlig og privat sektor. Vårt arbeidsområde er Hallingdal, Nore og Uvdal og Valdres. Vi er 10 ansatte og er lokalisert til Torpomoen, 5 km øst for Ål sentrum, og i Valdres Næringshage på Fagernes.

Nøkkeldata
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password