HR Prosjekt AS

HR Prosjekt AS

https://hrprosjekt.no/ ofr@hrprosjekt.no
0 ledige stillinger

Om virksomheten

HR Prosjekt er et landsdekkende selskap med 400 ansatte som leverer tjenester innen prosjektering, utredning og prosjektledelse. Vi er over 50 arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, planleggere og rådgivende ingeniører som jobber tett sammen i et tverrfaglig prosjekteringsmiljø for både private og offentlige byggherrer.

HR Prosjekt AS leverer tjenester i hele prosjektets levetid fra behov, tidligfasevurderinger, analyser og KVU-prosesser, til forprosjekt og over i gjennomføringsfasen hvor selve investeringen gjennomføres. HR Prosjekt er i vekst og vi utvider nå med flere ansatte ved vårt avdelingskontor på Gol. Vi er i dag 15 ansatte innenfor flere fagfelt, med arkitekter, planleggere, tekniske rådgivere og prosjekt-/ byggeledere i et og samme kontorfellesskap. Vår avdeling på Gol har sin kjernevirksomhet i Hallingdal og tilgrensede distrikter, men bidrar samtidig aktivt på spennende prosjekter over hele Norge, gjerne i samarbeid med gode kollegaer ved andre avdelingskontor i landet.

Bransje Bygg og anlegg

HR Prosjekt er et landsdekkende selskap med 400 ansatte som leverer tjenester innen prosjektering, utredning og prosjektledelse. Vi er over 50 arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, planleggere og rådgivende ingeniører som jobber tett sammen i et tverrfaglig prosjekteringsmiljø for både private og offentlige byggherrer.

HR Prosjekt AS leverer tjenester i hele prosjektets levetid fra behov, tidligfasevurderinger, analyser og KVU-prosesser, til forprosjekt og over i gjennomføringsfasen hvor selve investeringen gjennomføres. HR Prosjekt er i vekst og vi utvider nå med flere ansatte ved vårt avdelingskontor på Gol. Vi er i dag 15 ansatte innenfor flere fagfelt, med arkitekter, planleggere, tekniske rådgivere og prosjekt-/ byggeledere i et og samme kontorfellesskap. Vår avdeling på Gol har sin kjernevirksomhet i Hallingdal og tilgrensede distrikter, men bidrar samtidig aktivt på spennende prosjekter over hele Norge, gjerne i samarbeid med gode kollegaer ved andre avdelingskontor i landet.

Bedriftsinformasjon