Site logo
Om arbeidsgiveren

 Hero er et internasjonalt konsern som arbeider innen forretningsområdene undervisning, språktjenester og asylmottak. All vår virksomhet handler om å bidra til at folk får brukt sine ressurser. Våre kjerneverdier er åpenhet, likeverd og profesjonalitet. I Hero Kompetanse er vi spesialister på språktrening og yrkesveiledning rettet mot flerkulturelle arbeidssøkere. Gjennom dette arbeidet tilfører vi verdi for den enkelte og for samfunnet. NAV er vår største enkeltkunde. Vi driver norskopplæring i Rogaland og store deler av Viken, deriblant Gol/Hallingdal

Vurderer du oss som en mulig arbeidsgiver? Ta gjerne kontakt med operasjonell leder, Hanne Lyseth: 97609902

Nøkkeldata
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password