Site logo

Hemsedal Utmarksservice

Om arbeidsgiveren

Hemsedal Utmarksservice er en organisasjon som fokuserer på drift og vedlikehold av stier og løypenett i området rundt Hemsedal. Deres hovedformål er å sikre gode rekreasjonsmuligheter og tilrettelegging for friluftsliv i naturen. Dette inkluderer oppgaver som:

1. **Drift og vedlikehold av stinettverk:** Dette innebærer regelmessig inspeksjon, reparasjon og oppgradering av eksisterende stier for å sikre sikkerhet og tilgjengelighet for publikum.

2. **Løypepreparering:** Hemsedal Utmarksservice kan også være ansvarlig for preparering av skiløyper om vinteren, inkludert preparering av langrennsløyper og muligens også løyper for snøskuterkjøring eller annen vintersport.

3. **Tilrettelegging for friluftsliv:** Dette kan omfatte oppsetting av skilt, informasjonstavler og benker langs stiene, samt vedlikehold av parkeringsplasser og andre fasiliteter knyttet til utendørsaktiviteter.

4. **Miljøvern og bærekraft:** Hemsedal Utmarksservice kan også ha en rolle i å ivareta naturmiljøet og økosystemene gjennom bærekraftig praksis og miljøbevissthet i deres arbeid.

5. **Samarbeid og kommunikasjon:** Organisasjonen samarbeider tett med lokale myndigheter, interessegrupper, og frivillige organisasjoner for å sikre effektiv drift og koordinering av aktiviteter knyttet til utendørsrekreasjon.

6. **Sikkerhet og beredskap:** Hemsedal Utmarksservice kan også ha ansvar for å håndtere nødsituasjoner eller andre sikkerhetsrelaterte utfordringer som oppstår i forbindelse med bruk av stiene og løypene.

Samlet sett har Hemsedal Utmarksservice en viktig rolle i å legge til rette for et mangfold av utendørsaktiviteter og opplevelser for lokalbefolkningen og besøkende i området rundt Hemsedal.

Nøkkeldata
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password