Site logo
Om arbeidsgiveren

 Hemsedal kommune er en fjellbygd i Hallingdalregionen, med omlag 2450 innbyggere. Kommunen er i stadig vekst og har en spennende reiselivsnæring, et livskraftig landbruk og et rikt og mangfoldig kulturliv. Vi har i overkant av 200 årsverk i kommunen og du vil finne et bedt spekter av stillinger i de ulike sektorene.

Sentraladministrasjon
Kommunedirektøren er øverste leder av administrasjonen som er organisert med økonomikontor, lønn- og personal, arkivtjenester, og Tjenestetorget. I administrasjonen har vi i tillegg til kommunedirektør bl.a. stillinger som konsulent, sekretær, jurist, arkivleder, personalsjef og økonomisjef.

Teknisk etat
Etaten er organisert med teknisk sjef, teknisk drift, oppmåling, landbruk og næring, samt bygg og regulering. I teknisk etat har vi bl.a. stillinger som ingeniør, oppmålingsingeniør, VA ingeniør, byggesaksbehandlere, arealplanlegger, saksbehandlere og driftsoperatører.

Eiendomsforvaltning
Eiendomsavdelingen ligger også under teknisksjef. Avdelingen har en leder som har ansvar for både vaktmester- og renholdstjenestene i kommunen. Avdelingen har stillinger som renholder, vaktmester og noen fagarbeiderstillinger.

Helse og omsorg
Etaten er sammensatt av flere avdelinger som samlet gir kommunens innbyggere et helhetlig tilbud av helsetjenester. Helse og omsorg har bl.a. stillinger ved hjemmetjenesten og institusjon, Bråtenjordet omsorgsboliger, psykisk helse, helsestasjonen, legekontoret og i koordinerende enhet.

Kultur og oppvekst
I kultur og oppvekstsektoren finner du stillinger inne skole, barnehage, kulturskole, bibliotek og fritidsklubben.

Virker det interessant å jobbe i Hemsedal kommune? Vi ønsker deg velkommen som søker hos oss!

Nøkkeldata
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password