Site logo
Om arbeidsgiveren

Hallingdal er knutepunktet mellom øst og vest i Sør-Norge og er en av Norges største reiselivsregioner, med ca 20.000 fastboende og nær 25.000 hytter. Hallingdal renovasjon IKS er et kommunalt samarbeid for renovasjon, gjenvinning og avfallshåndtering i kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes, Flå og Krødsherad. Vi sørger for at innbyggere, hyttehallinger og turister har fokus på miljø og trivsel, i samarbeid med kommunene. Selskapet ble etablert i 1980. Selskapet håndterer også en stor portefølje av næringskunder. Vi har i dag rundt 60 dedikerte ansatte.

Nøkkeldata
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password