Site logo

Hallingdal brann- og redningsteneste IKS

Om arbeidsgiveren

 Hallingdal brann- og redningsteneste iks (HBR) har 104 hel- og deltidsansatte, og er organisert som et interkommunalt selskap eid av kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal og Ål. HBR forvalter brann- og redningstjenesten i eierkommunene og har en brannstasjon i hver kommune. Hovedmålet vårt er å skape trygghet, sikkerhet og omtanke i alle eierkommunene, innenfor vårt fagfelt. Hallingdal brann- og redningsteneste iks har som strategi er å være ledende når det gjelder brannfaglig ekspertise, kompetanseutvikling, teknologi og utstyr. Kontor-/arbeidssted for administrasjonen er på Torpomoen i Ål kommune.

Nøkkeldata
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password