Gol kommune

Gol kommune

http://gol.kommune.no postmottak@gol.kommune.no
0 ledige stillinger

Om virksomheten

“Gol er ein god stad å bu for alle” Gol er ein kommune i Hallingdal med ca. 4 600 innbyggjarar. Vi kan by på gode moglegheiter for aktiv fritid, både innan friluftsliv og kultur. Hallingdal har 14 skianlegg med Hemsedal som det største. Gol har eit flott og innbydande sentrum, som er eit knutepunkt i Hallingdal og ein populær handleplass med mange varierte butikkar. Gol ligg midt i mellom aust og vest med kort veg både til Oslo og Bergen. Kommunen er inkluderande og familievennleg, har ny grunnskule og ny fleirbrukshall. Vi kan også tilby god barnehagedekning og eit variert skuletilbod i videregåande skule.

Bransje Offentlig

“Gol er ein god stad å bu for alle” Gol er ein kommune i Hallingdal med ca. 4 600 innbyggjarar. Vi kan by på gode moglegheiter for aktiv fritid, både innan friluftsliv og kultur. Hallingdal har 14 skianlegg med Hemsedal som det største. Gol har eit flott og innbydande sentrum, som er eit knutepunkt i Hallingdal og ein populær handleplass med mange varierte butikkar. Gol ligg midt i mellom aust og vest med kort veg både til Oslo og Bergen. Kommunen er inkluderande og familievennleg, har ny grunnskule og ny fleirbrukshall. Vi kan også tilby god barnehagedekning og eit variert skuletilbod i videregåande skule.

Bedriftsinformasjon