Site logo
Om arbeidsgiveren

 Drive for life er en organisasjon som har hovedkontor på Ler i Trøndelag og driver et tilpasset fritidstilbud etablert rundt omkring i Norge og Sverige, i tett samarbeid med det offentlige. Vi er organisert som et aksjeselskap og drives med ideelle vedtekter, noe som innebærer at det ikke kan utbetales utbytte til aksjonærene. Drive for life er registrert i Frivillighetsregisteret.

Drive for life har veiledere og ambassadører som er trygge og inspirerende rollemodeller. Vi motiverer til positiv adferd ved å spille på teamfølelse og mestringsfølelse. I Drive for life skapes historier som inspirerer, påvirker og utvikler alle de som er tilstede. Vi legger vekt på at måten vi opptrer overfor hverandre på skal formidle våre verdier.

Vi skal være inspirerende, samlende og ekte.

 

 

Nøkkeldata
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password