Site logo
Om arbeidsgiveren

 DEFA er et norsk teknologi- og produksjonsselskap med over 400 ansatte på tre kontinenter. Vi er verdensledende på utvikling og produksjon av elektriske bilvarmesystemer og har i mer enn 60 år koblet biler til strømnettet gjennom egenutviklede produkter. De senere årene har vi også etablert oss som en av Europas ledende leverandører av ladeløsninger for elbil. Nå videreutvikles den omfattende kompetansen som allerede finnes på Nesbyen, og ambisjonen er å bli markedsleder også på ladekabler for ladbare biler.

Nøkkeldata
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password