Til tross for at eldre i samfunnet får en bedre helse, ser vi at antall eldre med psykiske lidelser øker betydelig. Det er mange årsaker til dette, men det vi ser er at flere eldre utvikler psykisk sykdom som en følge av «skrantende» fysisk helse.
Dette ønsker vi å sette fokus på og gjøre noe med. Derfor søker vi 2 stk 100% stillinger spm spesialsykepleier innen alderspsykiatri. Stillingene vil inngå som en del av et tverrfaglig team på vår korttidsavdeling og i hjemmesykepleien. Vi ønsker å følge våre inneliggende pasienter på korttidsavdelingen fra opphold til oppfølging av tiltak i hjemmet. Stillingene vil også ha et nært samarbeid med fastlegene i kommunen. Helse og omsorgstjenesten skal innlemme eldre med psykiske lidelser i sitt videre helse arbeid og sette alderspsykiatri på dagsordenen.

Arbeidstid:

 • Stillingene vil inngå som en del av avdelingene korttidsavdelingen og hjemmebasert omsorg
 • Vi har fleksiturnus slik at man har stor mulighet for å påvirke sin egen arbeidstid og fritid. Vi kan også tilby mulighet for å jobbe komprimerte arbeidsuker som kan gi lengre friperioder.  
 • Stillingene vil inngå som en del av vår sykepleiepool. Sykepleiere i sykepleierpoolen inngår ikke i vanlig drift, men vil ha det overordnede ansvaret for utførelsen av sykepleieroppdrag i helse og omsorg. Sykepleierpoolen har kveldsvakt og helgevakter med arbeid hver 6 helg. Det gjør at vi alltid har 2 sykepleiere på vakt.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle lokale helsetjenester for eldre med psykiske lidelser
 • Arbeide for at fastleger, kommunalt demensteam og kommunalt psykisk helseteam samarbeider om utredning og oppfølging
 • Få innarbeidet gode samarbeidsrutiner mellom alderspsykiatri og geriatri
 • Gi veiledning og opplæring til kollegaer, studenter og pasienter og deres familier innen alderspsykiatri
 •  Gi kollegaer «verktøy» til bruk for observasjon og rapportering av tegn på psykisk lidelse
 • Nært samarbeid med pårørende

Kvalifikasjoner:

 • Spesialsykepleier innen psykisk helse og/eller alderspsykiatri.
 • Oppfordrer sykepleiere uten videreutdanning innen psykisk helse til å søke da kommunen vil tilby videreutdanning innen psykisk helse arbeid eventuelt alderspsykiatri
 • Gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig 

Egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og konstruktiv
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Et godt tverrfaglig miljø 
 • Fleksible turnusordninger 
 • Gode lønnsbetingelser for vakter i turnus med betydelige økte kvelds-, helge og høytidstillegg.  
 • Gode muligheter for utvikling
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Avlønning og betingelser:

Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjon.

Søknadsfrist: 04.01.23

Tiltredelse: Etter avtale

Kontakt:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Randi Karin Rustand, randi.karin.rustand@nesbyen.kommune.no eller ring Nesbyen servicetorg på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over.

Ansettelse:
Ansettelse skjer i.h.t.  gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd., må fremlegges før oppstart.

Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg SnarveierLedige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert.

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken nes-bu.easycruit.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord