Det er ledig 80/100 % fast stilling i helse og omsorgstjenesten, avdeling helse og forebygging. Vi søker etter helseutdannet personell som har erfaring og kunnskap innen oppgaver knyttet til legekontor- tjenesten, som laboratoriet, skadestue, akuttstue og resepsjon med telefon og mottak

Om du som søker er sykepleier vil du få tilbud om 100 % stilling. Primær oppgavene utføres ved Nesbyen legesenter, men i tillegg vil søker inngå i helse og omsorg sin sykepleierpool med arbeid hver 6 helg. Dette vil utgjøre ca. 30 % av totalen på 100%. På helgevakten har man et overordnet ansvar sammen med en annen sykepleier/vernepleier for utførelsen av sykepleieroppdrag generelt i helse og omsorgstjenesten.
Om du som søker har en annen helsefaglig utdanning som ikke kan inngå i en felles sykepleierturnus for kommunen, vil du få tilbud om 80% fast stilling
Ved Nesbyen legesenter er det i dag 4 fastlegehjemler, turnuslege og 3 helsepersonellstillinger med kompetanse som radiograf, bioingeniør og sykepleier.
Ambulansetjenesten ligger vegg i vegg med Nesbyen legesenter, samt øre-nes-hals klinikk.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier og/eller annen relevant høgskoleutdanning innen helse og omsorgstjenestene
 • Autorisert Helsesekretær med erfaring og god kompetanse innen nevnte arbeidsområder
 • Erfaring fra primær- og eller spesialisthelsetjenesten.

Egenskaper:

 • Relevant erfaring
 • Gode fagkunnskaper
 • Selvstendig og evne til å jobbe tverrfaglig
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig
 • Du må ha gode samarbeidsevner og håndtere travle arbeidsdager
 • Grunnleggende dataferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Godt kollegialt samhold
 • Variert arbeidshverdag

Avlønning og betingelser: 
Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjon.

Søknadsfrist: 21. august 2022

Tiltredelse: September 2022, eller etter nærmere avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse tjenesteleder helse og forebygging Hanne Holm Høva, mob.: 928 38 508. Email: hanne.holm.hova@nesbyen.kommune.no eller ring Nesbyen servicetorg på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over.

Nærmere opplysninger om oppgaver rundt sykepleierpool med arbeid hver 6.helg, kontakt kommunalsjef i helse og omsorg Randi Karin Rustand. E-post: rkr@nesbyen.kommune.no eller ring Nesbyen servicetorg på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over.

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, med 6 mnd. prøvetid for faste ansettelser. Alle søknader bes sendt elektronisk. Du kommer til elektronisk søknad ved å klikke på "Søk her"-knappen oppe på utlysningen. Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju, og skal ikke lastes opp som vedlegg til søknaden.

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonen ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken nes-bu.easycruit.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord