Har du lyst til å jobbe med born og ungdom? Ynskjer du å jobbe med konfirmantar og trusopplæring i ei engasjert folkekyrkje? Då er dette jobben for deg! Me søkjer ein engasjert person til å leie kyrkja sitt arbeid med å skape gode møteplassar for born og unge, utvikle tilbodet for born mellom 0 — 18 år og leggje til rette for samarbeid med barnehage og skule.

Ål kyrkjelege fellesråd søkjer etter kyrkjelydspedagog i inntil 100% stilling.

Synes du dette verkar interessant så finn du meir informasjon om kva me ynskjer og kva me kan tilby på www.aal.kyrkja.no.

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord