Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger

Vil du bli dommer ved Buskerud tingrett?

  • Heltid
Nesbyen
nov 10, 2021

Om stillingen

Det blir ledig et embete som tingrettsdommer ved Buskerud tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Buskerud tingrett er lokalisert på rettsstedene Nesbyen, Hokksund, Kongsberg og Drammen. Tingretten har pr i dag 22,5 dømmende årsverk og en samlet bemanning på 50,8 årsverk. 

Stillingen vil ha kontorsted på Nesbyen. Det må påregnes å gjøre tjeneste ved alle rettsstedene i rettskretsen.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Vi tilbyr

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 205 000,-.
Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Buskerud tingrett v/sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, tlf. 32 21 16 00
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/avd.direktør Solveig Moen, tlf. 73 56 71 30

Mer informasjon om domstolene finner du på www.domstol.no.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i ett vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Søknadsfrist 10. november 2021

Søknad

Søknadsfrist:
2021-11-10T00:00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Fast
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Nesbyen

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger
Hjemmeside:
http://www.domstol.no/
Adresse:
Alfarvegen 117, 3541

Om oss

Norges domstoler er i utvikling. Stortinget har gitt sin tilslutning til en betydelig endring i organiseringen av domstolene. De 60 tingrettene har blitt til 23, de 34 jordskifterettene til 19. Alle dagens rettssteder skal videreføres. 

De nye domstolene vil få virksomhet på flere steder, og skal ledes av én domstolleder. Samtidig gjennomfører domstolene en betydelig modernisering og digitalisering av virksomheten.

Om søknaden

Publisert:
07.10.2021
Sist endret:
18.10.2021