Den norske kirke, Tunsberg bispedømme

Vikariater- Hallingdal

  • Heltid
Gol
mai 31, 2021

Org. nr: – Stillingsident: 4377012438 Presentasjon av stillingen:

Klar for et nytt eventyr? Hallingdal søker eventyrlystne prester!

Vi har ledig vikariat som sokneprest på Gol fram til midten av desember og sommervikariat i nedre del av prostiet. Mulighet for forlengelse av engasjementene. I løpet av sommeren vil det også bli lyst ut to faste prestestillinger.

Hallingdal
Hallingdal inviterer til aktivt friluftsliv, kulturliv og menighetsliv. Den mangfoldige naturen åpner for rekreasjon og aktivitet. Kulturlivet blomstrer, både som tradisjonsbærer og i det moderne og nyskapende. Kirkelivet er mangfoldig i de ulike bygdene med dyktige medarbeidere både i lønnet og ulønnet tjeneste.

Hallingdal ligger sentralt til mellom øst og vest. Midt mellom Bergen og Oslo finner du Hallingdal med 6 kommuner med små grender og større bygder. Et dalføre med mange ressurser og store muligheter! Velkommen til å bli med på eventyret .

Gol

Gol og Herad sokn er en tradisjonell folkekirke med stor oppslutning om kirkelige handlinger og trosopplæringsarbeid. I tillegg til trosopplæring har menigheten et aktivt diakonalt arbeid og variert gudstjenesteliv.

Gol kommune ligger midt i Hallingdal og er et regionalt handels- og servicesenteret for regionen. Soknet har et tett samarbeid med Hemsedal sokn knyttet til gudstjenester, vigsler, gravferd og konfirmantarbeidet. Det er også jevnlige ledermøter hvor kirkevergene og sokneprestene møtes.

Prestene i Hallingdal prosti samles en gang i måned til fagsamling.

Prostiet er tjenestedistriktet og består av 6 fellesrådsområder med til sammen 7 soknepreststillinger, prostiprest og prost.

Søknadsfrist snarest! søknader behandles fortløpende.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vikar for sokneprest
Gudstjenester og kirkelige handlinger i Gol, Herad og Hemsedal

Inngå i gravferdsturnusen sammen med de andre prestene i prostiet.

Ansvar for konfirmantundervisningen sammen med soknepresten i Hemsedal, samt delta i annet trosopplæringsarbeid.

Andakter og besøk på sykehjem i samarbeid med diakon

Beredskapsarbeid. Deltagelse i beredskapsarbeidet i den til enhver tid gjeldende ordning.

Arbeidsoppgaver for sommervikar

Gudstjenester, gravferd og andakter

Kvalifikasjoner

Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende for vikariatet som sokneprest.

Stud.theol oppfordres til å søke sommervikariatet

Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må
begrunnes. (Offentlighetsloven § 25) Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

Innplassering i stillingskode iht. stilling etter KAs tariffområde
Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning

Kontaktinformasjon

Sveinung Hansen, Prost Hallingdal, 970 01 101
Sylvi Fimland, Rådgiver personal, 412 98 991

Arbeidssted

Golbergsgutu 49
3550 Gol

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Referansenr.:4377012438
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 31.05.2021

Søknad

Søknadsfrist:
2021-05-31T00:00

Om stillingen

Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
2
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Gol

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Den norske kirke, Tunsberg bispedømme
Adresse:
Golbergsgutu 49, 3550

SE TIL HALLINGDAL!

Hallingdal inviterer til aktivt friluftsliv, kulturliv og menighetsliv.
Vi er tradisjonsbærere, og samtidig moderne og nyskapende.
Vi har mange dyktige medarbeidere både i lønnet og ulønnet tjeneste.
Hallingdal ligger sentralt mellom øst og vest. Et dalføre med mange ressurser og store muligheter!

Om søknaden

Publisert:
19.04.2021
Sist endret:
11.05.2021