Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres

Veterinær – dyrehelse / dyrevelferd

 • Heltid
Gol
okt 25, 2021

Org. nr: – Stillingsident: 4437671720 Presentasjon av stillingen:

Mattilsynet er en kunnskapsorganisasjon som legger stor vekt på kompetanse- og kunnskaps-deling på tvers av fagområdene. Som medarbeider i Mattilsynet får du faglig utvikling og kan påvirke egen arbeidssituasjon. I stillingen kan du som veterinær bruke dine fagkunnskaper til å vurdere og forbedre dyrs levevilkår. Mattilsynet er en viktig samfunnsaktør og må hele tiden være i endring for å takle nye utfordringer. Arbeidsdagen din er variert, og du er vel så mye ute i felt som på kontoret. Rundt deg har du et tverrfaglig og støttende arbeidsmiljø.

På vårt kontorsted på Gol har vi nå ledig to faste veterinærstillinger. Sammen med to andre veterinærer inngår stillingene i et tverrfaglig team på til sammen 10 inspektører.

Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres er en av sju avdelinger i region Øst. Avdelingen dekker 19 kommuner og har i dag 27 ansatte fordelt på de 3 kontorstedene Gol, Leira og Hønefoss. Avdelingens kontorsteder dekker tilsynsporteføljen innen dyrevelferd, dyrehelse, næringsmidler, plantehelse, vannforsyning og kjøttkontroll/slakteritilsyn . Avdelingen har et sterkt fagmiljø med blant annet regionale fagrådgivere innen dyrehelse og beitedyrproblematikk.

Kontorstedet er sentralt plassert på Gol og er et av flere kontorlandskap i et moderne næringsbygg. Gol er et viktig transportknutepunkt på Østlandet, midt mellom Oslo og Bergen. I Hallingdal er det gode muligheter for å dyrke jakt- og friluftsinteresser, sommer og vinter.

Mattilsynets visjon er «Et samfunn hvor maten er trygg og dyr har det godt» – vil du være med oss på dette arbeidet?

Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsoppgaver er hovedsakelig knyttet til dyrehelse og dyrevelferd.

Arbeidsoppgavene er varierte, og vil blant annet bestå av tilsyn, prøveuttak, rapportering, beredskapsarbeid, kommunikasjon og brukerveiledning. Stillingen innebærer også deltakelse i rullering i kjøttkontrollen ved Norturas anlegg på Gol.
Andre oppgaver kan påregnes ut i fra kvalifikasjoner og Mattilsynets behov.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter veterinærer med norsk autorisasjon. Erfaring fra arbeid med dyrehelse og dyrevelferd er en fordel, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Vi søker fleksible og engasjerte medarbeider med evne til å samarbeide, kommunisere og arbeide i team. Søkere må kunne arbeide selvstendig, pålitelig og strukturert, og være positivt innstilt til å arbeide innenfor flere av Mattilsynets ulike fagområder. Mattilsynets IKT-verktøy forutsettes brukt for all saksbehandling.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på samlet faglig kompetanse og relevant yrkeserfaring. Erfaring innen tilsynsarbeid, saksbehandling, og/eller offentlig forvaltning er en fordel, men ingen forutsetning.

Søkere må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Søkere må ha førerkort for personbil, klasse B. Arbeidet innbefatter en del kjøring.

Personlige egenskaper

Det blir lagt vesentlig vekt på personlig egnethet og egenskaper som:

 • God forståelse for tilsynsrollen og evne til å vurdere faglige problemstillinger
 • Evne til å veilede og motivere enkeltbrukere og i faglige fora
 • Evne til å prioritere og arbeide effektivt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et bredt fagmiljø
 • En aktiv arbeidshverdag med veksling mellom tilsyn og arbeid i faggrupper og team
 • Faglig samarbeid på tvers av geografi (regional og interregionalt) i digitale møteplattformer
 • Faglige utfordringer og kompetanseutvikling
 • God opplæring i forvaltning og tilsynsrolle
 • Stillingen lønnes som førsteinspektør (kode 1498) fra kr 530 000 avhengig av kvalifikasjoner. For godt kvalifiserte søkere med relevant praksis, vil stilling som seniorinspektør, kode 1499 og høyere lønn bli vurdert.
 • Som ansatt i staten nyter du godt av gunstige pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Mattilsynet uansett alder, kjønn, redusert funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Astri Ham, Avdelingssjef, 90501858, astri.ham@mattilsynet.no

Arbeidssted

Enden 1
3550 Gol

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres

Referansenr.:4437671720
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 25.10.2021

Søknad

Søknadsfrist:
2021-10-25T00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Fast
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
2
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Gol

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres
Adresse:
Enden 1, 3550

Mattilsynet skal bidra til å sikre folk trygg mat. Vi skal også bidra til å å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet.
Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer her www.mattilsynet.no

Inkludering og mangfold er en styrke for Mattilsynet. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver slik at vi kan løse oppgavene på en enda bedre måte. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en og/eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette når du søker jobb hos oss. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker i hver gruppe til intervju. Får du jobben legger vi til rette for deg om du trenger det. Vi bruker kun avkrysningene til å velge ut riktige kandidater og til anonymisert statistikk.

Om søknaden

Publisert:
05.10.2021
Sist endret:
18.10.2021