Ål helsestasjon

Vaksinekoordinator ved Ål helsestasjon

 • Deltid
Ål
des 6, 2021

Kan du tenke deg nye utfordringar for ein periode?

Det er ledig 40 % stilling som vaksinekoordinator, med tilsetting så raskt som råd og fram til 30.06.2022.

Stillingen som vaksinekoordinator er lagt til Ål helsestasjon, som held til i Familiens hus. Pr. i dag blir vaksinering gjennomført på onsdagar, hovudsakleg på dagtid, men kveldstid kan også vere aktuelt.


Arbeidsoppgåver:

 • vere oppdatert på planar og rettleiingar ved covid-19 vaksineringa
 • bestille vaksinedosar og planlegge for gjennomføring av vaksinering
 • vere den som kallar inn til vaksinetimar
 • svare på spørsmål om vaksinering
 • ansvar for opplæring og oppfølging av vaksineteam
 • delta i vaksinasjon ved behov
 • andre aktuelle oppgåver ved helsestasjonen


Kvalifikasjonar

 • autorisasjon som sjukepleiar
 • kunnskap om og erfaring frå vaksinearbeid
 • erfaring fra arbeid med logistikk og organisering
 • gode IKT kunnskaper

Personlege eigenskapar:

Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar.

Det er ynskjeleg at du:

 • er fleksibel
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonskunnskapar
 • er fleksibel, har godt humør og trivst med ein travel kvardag med varierte oppgåver
 • har god formidlingsevne


Me tilbyr

 • eit godt arbeidsmiljø
 • varierte og spennande arbeidsoppgåver
 • pensjonsordning i KLP
 • hjelp til å skaffe bustad


Lønsvilkår

Løn etter avtale. Arbeidsforholdet er regulert av Hovudtariffavtala.


Politiattest

Den som vert tilsett må legge fram politiattest. Den skal ikkje leggast med som vedlegg til søknaden, men skal sendast inn dersom det vert gjeve tilbod om stilling. Politiattesten vert makulert etter at den er nytta i samband med tilsettinga.


Søknad

Det skal sendast elektronisk søknad. Velg "Send søknad" og fyll ut den elektroniske søknaden. Informasjon etterkvart i tilsettingsprosessen vert sendt til e-postadressa som du loggar deg på med.

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Til intervjuet må du ta med attesterte kopiar av vitnemål og ev. tenesteattestar dersom desse ikkje er lagt inn i den elektronisk i søknaden.

Søkjarar som ynskjer å vere unntatt offentlegheit må grunngje dette særskilt i søknaden.

Du er velkomen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til stillinga.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

Søknadsfrist:
2021-12-06T00:00:00

Om stillingen

Heltid/deltid:
Deltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Ål

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Ål helsestasjon
Adresse:
Sundrevegen 95, 3570

Ål kommune er ein utviklingsorientert arbeidsgjevar for 650 engasjerte tilsette, som er opptekne av å gje tenester av høg kvalitet til alle innbyggjarar, store og små. I UNICEFS rapport om kvaliteten i oppvekst- og levevilkår, er Ål kommune blant dei 10 beste kommunane i Noreg. Oppvekstsektoren arbeidar med, betre læring, tverrfagleg arbeid i kompetente fagmiljø og digitalisering av det pedagogiske arbeidet. Helse og omsorgssektoren driv spanande prosjekter, som sett dagsaktuelle tema i fokus, velferdsteknologi, aldersvennlege samfunn, fagutvikling for autorisert helsepersonell. Kultur, der er Ål kåra som ein av dei beste kulturkommunane i Noreg, kulturhuset tilbyr spanande og variert program for heile Hallingdal. Drift og utvikling har viktige funksjonar for innbyggjarar og hytteeigarar og gjer Ål kommune til ein god stad å bu med kortreist og ein enkel kvardag.

Om søknaden

Publisert:
18.11.2021
Sist endret:
04.12.2021