Hemsedal kommune Familiens hus

Sykepleier i Familiens hus

 • Heltid
Hemsedal
sep 22, 2021

Org.nr.:964952701 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Vi har ledig inntil 100 % vikariat i Familiens hus i et år. Mulighet for forlengelse.

Hemsedal kommune har nylig organisert sine forebyggende og helsefremmende tjenester til familier, gravide, barn og unge i et familiens hus.

Familiens Hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta fysisk og psykisk helse hos gravide, barn, unge og deres familier. Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i ett og samme hus. De tjenestene som vil inngå i Familiens hus ved oppstart høsten 2021 er skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, psykisk helse barn og unge, foreldrestøttende tiltak, helsestasjon 0-6 år, og jordmortjenesten.

Familiens hus er under utvikling og det vil inngås tett samarbeid med andre tverrsektorielle og interkommunale tjenester.

Det vil kunne være endringer i arbeidsoppgaver ut ifra behov.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra inn i utviklingen og etableringen av Familiens hus
 • Reisevaksiner
 • Smittevern
 • Administrative oppgaver
 • Skolehelsetjeneste

Kompetanse:

 • Sykepleier
 • Ønskelig med videreutdanning inne psykisk helse/helsesykepleier
 • Annen relevant høgskole utdannelse kan søke og vil bli tatt i betraktning
 • Førerkort klasse B
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Evne til å jobbe helhetlig med barn, unge og deres familier
 • Evne til å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Engasjement for medvirkning og brukerstyrte tjenester
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Et spennende fagmiljø som stadig er i utvikling
 • Faglig veiledning i gruppe/individuelt
 • God opplæring
 • Lønn etter gjeldende tariff

Generell informasjon:

 • Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Medlemskap i Kommunal landspensjonskasse (KLP) / Statens pensjonskasse
 • Det er for enkelte stillingar krav om helseattest, autorisasjon m.v.
 • Det er krav om politiattest jf. forskjellig lovverk i dei forskjellige sektorane
 • Vi oppfordrar til likestilling og rekruttering av arbeidstakarar med ulik bakgrunn jf. HA § 7

Søkjarlister er offentlege jf. offentleglova §25. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du krysse av og grunngje dette i søknadsprosessen. Om dette ikkje blir tatt til følge vil du som søkjar bli varsla, og du kan da velje å trekke din søknad før søkjarlista bli utarbeida.

Elektronisk søknadsprosess:

Ved elektronisk søknad vil det automatisk bli generert ein CV utifrå opplysningane som blir lagt inn. Vitnemål og attestar kan lastas opp og blir da ein del av den elektroniske søknaden. Referansar vil bli innhenta.
Ta kontakt med postmottak@hemsedal.kommune.no, ved utfordringar i søknadsprosessen.

Har du spørsmål rundt stillingene kan du ta kontakt med leder av familiens hus Gunhild Hustad

Vi ser fram til å motta din søknad og ønskjer deg velkommen som søkjar her hos oss i Hemsedal kommune.
Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Gunhild Hustad, Mobil 48241147, Epost: Gunhild.Hustad@hemsedal.kommune.no

Søknad

Søknadsfrist:
2021-09-22T00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Annet
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Ikke oppgitt
Kommune:
Hemsedal

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Hemsedal kommune Familiens hus
Adresse:
Hemsedalsvegen 2889, 3560

Hemsedal kommune er en fjellbygd i Hallingdalregionen, med omlag 2560 innbyggere. Kommunen er i stadig vekst og har en spennende reiselivsnæring, et livskraftig landbruk og et rikt og mangfoldig kulturliv. Hemsedal er et møte mellom øst og vest, og er omringet av vakker natur. Det er i overkant av 200 årsverk i kommunen og du vil finne et bredt spekter av stillinger i de ulike sektorene.

Om søknaden

Publisert:
08.09.2021
Sist endret:
19.09.2021