Hol kommune

Sommervikarer i Hol kommune 2021

  • Heltid
Hol
mar 14, 2021

Org.nr.:944 889 116 Stillingsident: 21/00 Presentasjon av stillingen :

Sommervikar i Hol kommune 2021

Hol kommune søker sommervikarer til ferieavviklingen i ukene 24-35 i følgende avd :

Helse- og omsorgsetaten trenger vikarer i hjemmesykepleien, som hjemmehjelp, i omsorgsboligene, på Kringlemyr 8 og 10, på Geilotun Bo – og behandlingssenter, på Høgehaug Bo – og behandlingssenter, i boliger for psykisk utviklingshemmede og demente (barnebolig, Steensheim, Kringlemyr, Haugtun og Furumo).

Teknisk etat trenger vikarer til diverse forefallende arbeid på driftsavdelingene i Hol og på Geilo, og ved vann og avløp (renseanlegget) på Geilo. Eiendomsavd. trenger noen renholdere og en maler, evt også Tilkallingsvikarer på renhold .

Hol og Ål felleskjøkken trenger vikarer på hovedkjøkkenet i Hol, her vil arbeidet bestå i matlaging, pakking av middager, rydding og vasking. I kantina, ved Ål bu- og behandlingssenter, vil arbeidet bestå av bestilling av matvarer og utlevering av tørrvarer til avdelingene. Vi trenger også en sjåfør til å kjøre ut mat 2 dager i uka i ferieavviklingen.

Vi søker etter :
• Personer med helsefaglig utdanning, gjerne høyskoleutdanning
• Studenter som studerer helsefaglige fag, og eldre skoleungdommer
• Håndverkerutdanning, gjerne fagarbeidere
• For vikariatene i hjemmetjenesten, på teknisk etat og sjåføren ved felleskjøkkenet, kreves det sertifikat kl B
• Andre kan også søke

Vi tilbyr :
• Engasjerte kollegaer
• Spennende arbeidsoppgaver
• Tarifflønn

Søknadsfrist : 14.03.21.

Vennligst merk søknaden med «Sommervikar», og oppgi i prioritert rekkefølge hvor du ønsker å jobbe, hvis du kan tenke deg å jobbe ved flere avdelinger.

For evt. spørsmål, kontakt avd. lederne under :

Helse- og omsorgsetaten:
Geilotun bo — og behandlingssenter:
Jens-Erik Simonsen, tlf 32 09 23 09, mob 402 22 654, epost: jens-erik.simonsen@hol.kommune.no

Høgehaug bo- og behandlingssenter:
Eva Tvedt, tlf 32 09 22 14, mob 959 80 023, epost: eva.tvedt@hol.kommune.no

Hjemmetjenesten:
Randi K. Michelsen, tlf 32 09 22 97, mob 959 80 049, epost : randi-keil.michelsen@hol.kommune.no

Miljøterapitjenesten:
Jane- Suzanne Daykin, tlf 32 09 22 26, mob 959 80 035, epost: jane-suzanne.daykin@hol.kommune.no

Teknisk etat:
Driftsavd:
Trygve Hagen, tlf 32 09 21 31, mob 909 27 497, epost: trygve.hagen@hol.kommune.no

Renseanlegget Geilo:
Jan Ingvar Dokken, mob 959 80 911, epost: jan.ingvar.dokken@hol.kommune.no

Eiendomsavd., renhold:
Rita T. O. Sletto, mob 992 45 495, epost: rita.tone.sletto@hol.kommune.no

Eiendomsavd., vedlikehold:
Paul Arne Overvoll, mob 959 80 044, epost: paul-arne.overvoll@hol.kommune.no

Hol og Ål felleskjøkken :
Solveig Fossgård, tlf 32 09 22 09, mob 908 30 211, epost: solveig.fossgaard@hol.kommune.no

Hol kommune har tatt i bruk nytt rekrutteringssystem, så vennligst benytt dette , dvs gå på hjemmesiden til Hol kommune eller rett hit: https://hol.easycruit.com/ , velg den stillingen du vil søke på, og trykk på den grønne knappen oppe til høyre: Søk her, godta personvernreglene, trykk Neste. (du trenger ikke opprette bruker først)

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: Høgehaug bo- og behandlingssenter, Hol kommune Postmottak, Epost: postmottak@hol.kommune.no

Søknad

Søknadsfrist:
2021-03-14T00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Feriejobb
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
15
Sektor:
Offentlig
Oppstart:
14.05.2021
Kommune:
Hol

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Hol kommune
Adresse:
Nesheimvegen 1, 3576

Høgehaug bo- og behandlingssenter er helt nytt og topp moderne sykehjem og omsorgsboliger, og ble tatt i bruk i september 2015. Høgehaug har 16 sykehjemsplasser, derav 8 langtidsplasser på sjukeheimsavdeling, og 8 plasser på skjerma enhet. I første etasje er det 8 omsorgsboliger, de er bemannet på dag og kveld. Tilsyn på natt.

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på.
Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, m. fl for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset.
Vi har også mye palliasjon som krever godt samarbeid.
Vi har en stor hjemmetjeneste og 2 sykehjem som utfører tjenester til langtidspasienter, korttidspasienter, hjemmesykepleie, avlastning mm.

Om søknaden

Publisert:
26.01.2021
Sist endret:
01.03.2021