Den norske kirke, Tunsberg bispedømme

Sokneprest / prostiprest i Flå – Hallingdal prosti

  • Heltid
Flå
aug 15, 2021

Org. nr: – Stillingsident: 4402795108 Presentasjon av stillingen:

Eventyrlige Flå og Hallingdal søker eventyrlysten prest!
Ledig stilling som sokneprest i Flå (50%) og prostiprest i Hallingdal prosti (50%).

En nærværende og allsidig prest!
Vi søker en prest som er god på kommunikasjon og samarbeid. En som har som har initiativ og evne til å samarbeide med ulike grupper i lokalmiljøet. En engasjert prest som kan bidra aktivt til et variert gudstjenesteliv og aktivitet i lokalsamfunnet, kirken og menigheten.

Hallingdal prosti!
Soknepresten/prostipresten vil ha ca 50% av sin tjeneste knyttet til Flå sokn, og vil ellers gjøre tjeneste i Hallingdal prosti. Tjenesten vil primært være å dekke behovet for gudstjenester og kirkelige handlinger rundt i prostiet, men det er også mulig å knytte noe fast virksomhet til ett eller flere sokn. Prostiet består av 6 fellesrådsområder med til sammen 7 soknepreststillinger, prostiprest og prost.

Folkekirken!
Flå er det vi kan kalle en typisk folkekirkemenighet med god oppslutning om kirkelige handlinger. I Flå kommer man i nær kontakt med bygdas innbyggere i sorg og glede. Det blir lagt stor vekt på teamarbeid i staben og tverrfaglig samarbeid med kommunen. Staben består i tillegg til soknepresten av kirkeverge, klokker, organist, kirketjener og trosopplærer i deltidsstillinger som liker å tenke muligheter og ikke begrensninger. Flå kirke ligger midt i sentrum av bygda kun noen hundre meter fra kirkekontoret i det nye «Veksthuset». I bygget finner man også kommuneadministrasjon, bibliotek, andre forvaltningsorgan og nærlingslivsaktører.

Villmarksbygda!
Velkommen til villmarks-bygda Flå. Flå er «først i Hallingdal», og ligger halvannen time fra Oslo. Pr. 2021 finner du ca 2000 hytter, 4 bjørner og ca 1000 innbyggere i kommunen. Her er det flott natur med både fjell og fjord. Her kan nevnes, Krøderfjorden, Turufjell, Vassfarfjellet og Høgevarde med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv sommer og vinter. Dyr og opplevelseparken "Bjørneparken" og Nasjonalt Jakt og fiskesenteret gjennom NJFF (Norges Jeger og Fiske Forening) er lokalisert i Flå og er flotte familie aktiviteter. Fra Flå kan du gå hele veien til Ustaoset på sti eller i skiløype. Og det er også flotte muligheter for sykkel som er en generell satsing i Hallingdal.

En bygd i vekst!
Flå har opplevd stor utvikling de siste årene. Befolkning, næringsliv, handel og turisme vokser år for år. Det er godt å bo i Flå og man kommer raskt i kontakt med befolkningen som prest. Det er gode oppvekstvilkår, gode fritidstilbud og gode servicetilbud. Full barnehagedekning, MOT programmet i skolen, og god skole som frister unge familier til bygda. Alle innbyggere i kommunen får trening på senteret URSUS for 1000kr i året, og det gis betydelig rabatt i slalåmbakkene. Kommunen kan også friste med ledig båtplass langs 4 mil lange Krøderen.

Bolig!
Kommunen vil være behjelpelig med å skaffe bolig og tilbyr blant annet etableringstilskudd til unge som bosetter seg på Flå.

Kirkekontoret og prost inviterer gjerne søkere til en tur med omvisning i den flotte bygda.

Se gjerne den flotte video'n laget av Flå Vekst: https://www.youtube.com/watch?v=M75K2FE1nSw

Se oss på facebook: https://www.facebook.com/flaakirke.no/

Arbeidsoppgaver

Gudstjenester og kirkelige handlinger i Flå sokn og Hallingdal prosti.
Inngå i gravferdsturnusen sammen med de andre prestene i prostiet.
Ansvar for konfirmantundervisningen sammen med trosopplærer, samt delta i annet trosoplæringsarbeid.
Utvikle menighetsarbeidet i Flå sammen med menighetsråd, stab og frivillige.
Andakter og besøk på sykehjem
Beredskapsarbeid. Deltagelse i beredskapsarbeidet i den til enhver tid gjeldende ordning.
Prestene i prostiet samles en gang i måned til fag samling.
Prostiet er tjenestedistrikt.
Soknepresten er medlem av Flå menighetsråd/fellesråd.

Kvalifikasjoner

Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer. I flere av de andre soknene i prostiet brukes nynorsk.

Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KAs tariffområde
Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den
som tilsettes er motivert for å gå i veiledning

Kontaktinformasjon

Anne Gjertrud Fugletveit, Hr-leder, 45968783
Sveinung Hansen, Prost, 970 01 101
Sylvi Fimland, Rådgiver personal, 412 98 991

Arbeidssted

Sentrumsvegen 24
3539 Flå

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Referansenr.:4402795108
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 15.08.2021

Søknad

Søknadsfrist:
2021-08-15T00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Fast
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Flå

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Den norske kirke, Tunsberg bispedømme
Adresse:
Sentrumsvegen 24, 3539

Hva med en utavbyenopplevelse?
Se til Hallingdal!
Er du glad i friluftsliv, fjell og friske utfordringer?
I Nes og Flå finner du fantastiske fjellområder.
Du får bo sentralt i et trivelig bygdesentrum og være med å lede en levende folkekirke.

Om søknaden

Publisert:
05.07.2021
Sist endret:
05.08.2021