Søker ansatte til nyoppstartet mottak for enslige mindreårige flyktninger i Hol

Søknaden sendes til Marthe Sofie L. Eide og Kaja Koppang:

++marthe.sofie@tiltlab.no++ / ++kaja@tiltlab.no++

**Arbeidsgiver:**Ostra Consult

Stillingstittel: Mottaksleder, Barnfaglig ansvarlig, Beboerkoordinator, Informasjonsansvarlig

**Søknadsfrist:**Snarest

**Ansettelsesform:**Engasjement, 6 mnd med mulighet for forlengelse.

Forventet oppstart og antatt frist for tiltredelse: 13. mai 2022

Bakgrunn:

I forbindelse med krigen i Ukraina skal vi på oppdrag fra UDI gjenåpne mottaket på Kongshaugen i Hol som akuttmottak. Mottaket skal huse inntil 30 enslige i alderen 15 — 18 som trenger et midlertidig hjem med trygge rammer. Vi søker deg som vil bli med å bygge trygge rammer helt fra bunnen av. Du må være engasjert og brenne for å gjøre en forskjell i denne vanskelige tiden. Erfaring fra lignende arbeid eller personlig relevant erfaring er ønskelig.

Om jobben:

Vi ønsker søkere som kan fylle stillinger i 50 – 100%. Samtlige stillinger, med unntak av administrativ stab, skal arbeide i turnus. Stillingene har varighet i 6 måneder med mulighet for forlengelse. Mottaket åpner 13. mai, og det er ønskelig at du kan tiltre i jobben fom. åpning. Det vil legges opp til samlinger for alle nyansatte før åpningen slik at mest mulig av staben har etablert relasjoner før oppstart.

Barnefaglig medarbeider skal utøve en aktiv rolle i mottakets omsorgsarbeid gjennom individuell og tilrettelagt oppfølging av ungdommen. Hovedoppgaver vil være å legge til rette for at mottaket er et trygt og forutsigbart hjem for ungdommene ved å utøve en aktiv rolle i mottakets omsorgsarbeid gjennom individuell og tilrettelagt oppfølging.

Detaljert oversikt over alle rollene som skal besettes finner du nederst i denne stillingsannonsen.

Hvem er du:

De som ansettes skal ha utdanning som barnevernspedagog eller sosionom med barnefaglig erfaring. Erfaring fra arbeid med barn og unge er en forutsetning.

Vi ser etter åpne og selvstendige mennesker som har evne til å planlegge egen arbeidsdag i et miljø som stadig er i endring. Du må være en naturlig lagspiller, være løsningsorientert og ha høy fleksibilitet. Vi stiller et absolutt krav om at du er tillitsbyggende, imøtekommende og har særlig omtanke for dine medmennesker. Send søknad hvis du har de rette kvalifikasjoner og har lyst til å være med å gjøre en forskjell. Vi vurderer søknader fortløpende og kan garantere raske svar.

Krav til alle søkere:

 • Plettfri vandel — arbeidsgiver vil innhente politiattest
 • Relevant arbeidserfaring
 • Førerkort klasse B
 • Beherske norsk og engelsk

(Ukrainsk- og russisktalende oppfordres særskilt til å søke).

Mottaksleder (1 stilling)

Bachelor / Ikke turnus

Rollebeskrivelse:

 • Daglig drift, administrasjon og personalledelse.
 • Faglig ledelse og utvikling av personalet.
 • Lede og koordinere det faglige omsorgsarbeidet ved mottaket.
 • Etablere og utvikle kontakt med samarbeidspartnere (offentlige myndigheter, nærmiljøet, skole, helsetjeneste ol.)
 • Sørge for at mottaket driftes i henhold til UDIs rundskriv (RS) for asylmottak (www.udiregelverk.no)
 • Lede utforming av mottakets omsorgsplan, årsplan, rapportering, budsjett og økonomi.
 • Tilrettelegge og følge opp beboermedvirkning i alle saker som berører beboerne direkte.
 • Opplæringskurs fra UDI inngår som en del av jobben.

Kvalifikasjoner:

 • Søkere med høyere barnefaglig- eller helse- /sosialfaglig utdanning og ledererfaring med personalledelse/personalansvar oppfordres til å søke.
 • Ledererfaring

Barnefaglig ansvarlig (1 stilling)

Bachelor / Ikke turnus

Rollebeskrivelse:

 • Det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs Rundskriv og regelverk.
 • Observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
 • Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, skolen, frivillige organisasjoner ol.)
 • Oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene og særkontaktene spesielt.
 • Være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan lene seg på.
 • Opplæringskurs fra UDI inngår som en del av jobben.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant, 3 årig barnefaglig utdanning på høgskolenivå.
 • Erfaring fra offentlig etater (eks. NAV, barnevern, flyktningetjeneste, skole)

Beboerkoordinatorer (2 stillinger)

Bachelor / Turnus

Rollebeskrivelse:

 • Sentral rolle i planlegging og gjennomføring av de beboerrettede aktivitetene.
 • Særskilt ansvarlig for å jobbe med frivillige lag og organisasjoner og andre aktører i nærmiljøet for å integrere beboerne basert på beboernes ønsker og behov.
 • Arbeid med blant annet aktivitetsplan og rapportering.
 • Daglig omsorg for ungdommene. Det innebærer tett oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene og særkontaktansvar for enkelte.
 • Se ungdommene: Observere, kartlegge og å følge opp særskilte behov hos de ulike individene når disse avdekkes.
 • Opplæringskurs fra UDI inngår som en del av jobben.

Kvalifikasjoner:

 • Sosialfaglig eller tilsvarende utdannelse på høgskolenivå eller tilsvarende.
 • Erfaring fra å jobbe med aktivitet for og med ungdom, gjerne også de med en annen kulturell bakgrunn enn din egen.
 • Evne til å engasjere barn/ungdom
 • God til å bygge nettverk
 • Førerkort klasse B

Informasjonsansvarlig (0,5 stilling)

Bachelor / Turnus

Rollebeskrivelse:

 • Ansvar for å planlegge og gjennomføre mottakets informasjonsprogram for barn og unge, leksehjelp og skoleaktiviteter i henhold til UDIs rundskriv.
 • Følge opp ungdommenes skolegang, og koordinere samarbeidet med skolen, og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Koordinere skole og informasjonsprogrammet med øvrige aktiviteter på mottaket og delta i og følge opp andre beboerrettede oppgaver.
 • Informasjonsansvarlig vil også ha ansvar for mottakets bosettingsarbeid.
 • Opplæringskurs fra UDI inngår som en del av jobben.

Kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdannelse på høgskolenivå eller tilsvarende.
 • Erfaring fra undervisning, informasjonsarbeid og kursvirksomhet for og med ungdom, også de med en annen kulturell bakgrunn enn din egen.
 • Evne til å engasjere barn/ungdom.
 • Førerkort klasse B.

Om arbeidsgiver:

Ostra Consult er en erfaren driftsoperatør og har driftet ulike statlige mottakskonsepter på kontrakt med Utlendingsdirektoratet i over 20 år. Ostra Consult drifter i skrivende stund 3 akuttinnkvarteringer/akuttmottak for flyktninger fra Ukraina, henholdsvis Hobøl mottak, Edwin Ruud Hospitality og som underleverandør; Scandic Hotell Helsfyr akuttinnkvartering i Oslo. Ostra Consult har også siden 2018 driftet Norges eneste ankomsttransitt for enslige mindreårige asylsøkere med inntil 70 plasser på Mysebu.

Om prosjektlederne:

Ostra Consult har engasjert Marthe Sofie L. Eide og Kaja Koppang som koordinerende prosjektledere for etableringen av akuttmottaket på Hol. Marthe Sofie og Kaja er grunnleggere av Nordens første systemdesign-byrå, TILT Lab AS (++www.tiltlab.no++). De vil igjennom de første månedene både jobbe i mottaket og som koordinerende mellomledd for kompentanseutviklingen fra Mysebu til Hol.

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til Marthe Sofie L. Eide og Kaja Koppang.

Marthe Sofie L. Eide tlf: 977 80 379

Kaja Koppang: 920 56 695

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord