Hemsedal kommune Bygdaheimen

Sjukepleiar – 85% fast stilling

  • Deltid
Hemsedal
des 14, 2021

Ledig stilling som sjukepleiar:
85% fast stilling på Bygdaheimen og heimebaserte tenester ledig for snarleg tiltredning.
Stillinga innehar tredelt turnusarbeid (dag, kveld, natt og kvar 3. helg).

På vår ønskjeliste er tilsette som:
– er fagleg engasjert med fokus på kvalitet
– møter brukar og pårørande på ein open og respektfull måte
– har gode samarbeidsevner og evne til å ta ansvar
– er fleksibel og sjølvstendig
– medverkar til eit positivt arbeidsmiljø, både fagleg og sosialt

Vi kan tilby:
– moglegheit for kompetanseheving og tilrettelegging av relevante studiar
– flexiturnus
– høy fagkompetanse
– tilstrekkelig opplæring

Krav til kompetanse: 
– Vi søkjer etter off. godkjent sjukepleiar
– Søkjaren må ha førarkort
– Søkjaren må kunne beherske norsk både skriftleg og munnleg
– Vi oppmodar også nyutdanna til å søkje stilling hjå oss

Det blir lagt vekt på relevant utdanning og praksis i høve til arbeidsoppgåvene. I tillegg blir det lagt vekt på personlege eigenskapar, mellom anna evne til å arbeide sjølvstendig og gjennomføringsevne.

Generell informasjon:
– Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
– Medlemskap i Kommunal landspensjonskasse (KLP) / Statens pensjonskasse
– Det er for enkelte stillingar krav om helseattest, autorisasjon m.v.
– Det er krav om politiattest jf forskjellig lovverk i dei forskjellige sektorane
– Vi har fokus på likestilling og rekruttering av arbeidstakarar med ulik bakgrunn jf HA § 7

Søkjarlister er offentlege jf. offentleglova §25. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du krysse av og grunngje dette i søknadsprosessen. Om dette ikkje blir tatt til følge vil du som søkjar bli varsla, og du kan
da velje å trekke din søknad før søkjarlista bli utarbeida.

Elektronisk søknadsprosess:
Ved elektronisk søknad vil det automatisk bli generert ein CV utifrå opplysningane som blir lagt inn. Vitnemål og attestar kan lastas opp og blir da ein del av den elektroniske søknaden. Referansar vil eventuelt bli innhenta.
Ta kontakt med postmottak@hemsedal.kommune.no, ved utfordringar i søknadsprosessen.

Vi ser fram til å motta din søknad og ønskjer deg velkommen som søkjar her hjå oss i Hemsedal kommune.            

Kontaktpersonar:
Hege Owesen, Avdelingsleiar Bygdaheimen, mobil: 97498110, ho@hemsedal.kommune.no
Line Strandberg, Avdelingsleiar Heimebaserte tenester, mobil: 91666853, line.strandberg@hemsedal.kommune.no

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

Søknadsfrist:
2021-12-14T00:00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Fast
Heltid/deltid:
Deltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Hemsedal

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Hemsedal kommune Bygdaheimen

Hemsedal kommune er en fjellbygd i Hallingdalregionen, med omlag 2560 innbyggere. Kommunen er i stadig vekst og har en spennende reiselivsnæring, et livskraftig landbruk og et rikt og mangfoldig kulturliv. Hemsedal er et møte mellom øst og vest, og er omringet av vakker natur. Det er i overkant av 200 årsverk i kommunen og du vil finne et bredt spekter av stillinger i de ulike sektorene.

Om søknaden

Publisert:
25.11.2021
Sist endret:
04.12.2021