Nesbyen kommune Barneskole

Rektor

 • Heltid
Nesbyen
mar 7, 2021

Org.nr.:964 951 640 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Nesbyen barneskole med SFO har 192 elever og 37 fast ansatte. Skolens ledergruppe består av rektor, to undervisningsinspektører og SFO-leder. I Nesbyen kommune har vi som mål at skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring — med rom for alle og blikk for den enkelte.

Arbeidsoppgaver

Rektor er overordnet faglig/pedagogisk leder på skolen og er delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar som tjenesteleder. Vi er opptatt av skolemiljø og driver pedagogisk utviklingsarbeid, både på egen skole og i samarbeid med ungdomsskolen, kulturskolen og de andre barneskolene i Hallingdal.

Rektor vil være en del av ledergruppa i Oppvekst og kultur og rapportere til kommunalsjefen.

Kvalifikasjoner

 • Være en tydelig pedagogisk leder, som setter elevene i sentrum og har høye ambisjoner for elevenes læring.
 • Kan forvalte skolens ressurser på en måte som sikrer godt læringsutbytte for elevene.
 • Er utviklingsorientert og kan anvende ny kunnskap i gode utviklingsprosesser.
 • Er opptatt av skolemiljø og kan inspirere og involvere medarbeidere, elever og foresatte.
 • Har godkjent pedagogisk utdanning og undervisningskompetanse for grunnskolen.
 • Har bred undervisningserfaring fra grunnskolen.
 • Har relevant ledererfaring.
 • Har fullført skolelederutdanning. Det kan bli satt krav om at du tar lederutdanning dersom du ikke har dette.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • God IKT-kompetanse er en fordel.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Gyldig politiattest må framvises før tiltredelse.

Egenskaper:

 • Lederstil som preges av mot, involvering, tydelig kommunikasjon og god gjennomføringsevne.
 • Har evne til å bygge relasjoner og kommunisere godt med medarbeidere, elever og foreldre.
 • Er reflektert og strukturert.
 • Har fokus på kvalitet og resultater
 • Takler høyt arbeidstempo og kan prioritere oppgaver i en hektisk arbeidshverdag
 • Høy faglig aktivitet i et inkluderende fellesskap.

Vi tilbyr:

 • Høy faglig aktivitet i et inkluderende fellesskap.
 • Et godt arbeidsmiljø med erfarne og kompetente medarbeidere.
 • Regionale ledersamlinger og rektornettverk.
 • Støttefunksjoner innen økonomi og personal.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Avlønning og betingelser:
Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Tiltredelse 1. august 2021.

Søknadsfrist: 07.03.2021

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Hanne Brunborg,

tlf. 996 96 480 eller e-post: hanne.brunborg@nesbyen.kommune.no

Søknad sendes:

Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknad. Via hjemmesiden finner du dette under fanen Snarveier og Ledige stillinger, velger knapp oppe til høyre på aktuell stilling og velger Søk her.

: https://nes-bu.easycruit.com/

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Hanne Brunborg, Tlf: +47 32068305, Mobil +47 996 96 480, Epost: hanne.brunborg@nesbyen.kommune.no

Søknad

Søknadsfrist:
2021-03-07T00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Fast
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Oppstart:
01.08.2021
Kommune:
Nesbyen

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Nesbyen kommune Barneskole
Adresse:
Rukkedalsvegen 46, 3540

Nesbyen kommune har skoler med et godt læringsmiljø, høy trivsel og et stabilt personale med mye kunnskap og erfaring. Skolene driver aktiv skoleutvikling og har de siste årene deltatt i utviklingsarbeid på flere ulike områder, bl.a. med fagfornyelsen og inkluderende skolemiljø. Nesbyen kommune har over flere år prioritert videreutdanning av lærere og vil fortsette med det. Kommunen tilbyr også veiledning av nyutdannede lærere (mentor).

Om søknaden

Publisert:
03.02.2021
Sist endret:
28.02.2021