PPT og OT nedre Hallingdal IKS

Ped.psyk. rådgiver

  • Heltid
Gol
jun 24, 2021

Ped.psyk. rådgiver, to faste
stillinger fra 1. september.

PPT og OT nedre Hallingdal IKS er en interkommunal
PP-tjeneste for kommunene Hemsedal, Gol, Nesbyen
og Flå. Vi er også Viken fylkeskommunes PP-tjeneste og
Oppfølgingstjeneste for Hallingdalregionen. Vi har lokaler i Gol sentrum. Det er 10,2 fagstillinger inkl. lederressurs og kontorstøtte i selskapet.
Tjenesten kan tilby et godt arbeidsmiljø og mulighet
for sterk innflytelse på et område som er i fokus og i
utvikling.
Vår verdiplattform er at tjenestene skal være tilgjengelige,
helhetstenkende, profesjonelle og faglig kompetente.
Krav til kompetanse
– Høyere utdanning på masternivå
– Relevante fag i fagkretsen pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi
– Erfaring med utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid
– Erfaring fra arbeid i PP-tjenesten, skole eller andre
relevante institusjoner
Personlige egenskaper: Gode kommunikasjons- og
samarbeidsevner, og er inkluderende og lyttende.
Utviklingsorientert, har evner å motivere og engasjere,
er strukturert, ryddig og løsningsorientert. Personlig
egnethet vil bli vektlagt
Arbeidsoppgaver
– veilede skolene ved utvikling og gjennomføring av
tilpasset undervisning for barn, unge og voksne med
særskilte behov
– gjennomføre sakkyndige utredninger hvor balansen
mellom kravene til elevens utvikling, pedagogisk
tilrettelegging og juridiske rettigheter ivaretas
– ha regelmessige møter med skoleadministrasjon
– følge opp elever og deres foresatte
Tilsettingsvilkår
Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk, med konkurransedyktig lønn,
og medlemskap i tjenestepensjonsordning i KLP.
Tjenesten krever godkjent politiattest av nyere dato
jfr. Opplæringslova. Tjenesten praktiserer 6 måneders
prøvetid fra tiltredelsesdato.
Søkere må disponere bil og får godtgjøring etter statens
satser og et årlig utbetalt kilometertillegg.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og
attester tas med til intervju.
Søknad
Søknadsfrist: 24. juni 2021
Send søknad til: ppt@pptogot.no
Kontaktperson for stillingen
Gry E. Bjerknes, daglig leder
Telefon: 97486183
Epost: Gry.Elisabeth.Bjerknes@pptogot.no

Søknad

Søknadsfrist:
24.06.2021

Om stillingen

Ansettelsesform:
Annet
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
2
Kommune:
Gol

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
PPT og OT nedre Hallingdal IKS
Hjemmeside:
www.pptogot.no

Om søknaden

Publisert:
02.06.2021
Sist endret:
21.06.2021