Avdeling Hallingdal sjukestugu, Ringerike sykehus

Overlege i allmennmedisin/ indremedisin/ geriatri

  • Heltid
Ål
okt 20, 2021

Org. nr: – Stillingsident: 4439174525 Presentasjon av stillingen:

Hallingdal sjukestugu( HSS) er en avdeling ved Ringerike sykehus lokalisert på Ål. Alle klinikker i Vestre Viken HF er representert ved HSS. HSS kan betegnes som et Vestre Viken i miniatyr. Nedslagsfeltet er de seks kommunene i Hallingdal og i tillegg tilkommer det en stor turistpopulasjon i Hallingdal.

Hallingdal sjukestugu består av somatisk sengeavdeling, somatisk poliklinikk med 5000 konsultasjoner og
dialyseavdeling. I tillegg er bildediagnostikk med CT og røntgen, laboratorietjenester, psykisk helse og rus, prehospitale tjenester og
Statens Luftambulanse lokalisert ved Hallingdal sjukestugu.

Sengeavdelingen har en unik driftsmodell og består av 10 sengeplasser for spesialisthelsetjenesten og 10 interkommunale sengeplasser inkludert KAD- senger som er driftet av Ringerike sykehus. De fleste fagområder er representert i avdelingen som gir en spennende og utfordrende arbeidsdag. Avdelingen tar i mot ø hjelppasienter som utgjør rundt 60 % av alle innleggelser i avdelingen. Avdelingen tar CT og gir trombolysebehandling for akutte slagpasienter gjennom digitalisert samarbeid med Ringerike sykehus.

Det er tre faste legestillinger lokalisert på Ål for de somatiske tjenestene hvorav to er overlegestillinger og en er LIS- stilling. Det er mulighet for ulik faglig bakgrunn fordi avdelingen er så kompleks og sammensatt. Det er ønskelig med overlege innen allmennmedisin, indremedisin eller geriatri. Lege i spesialisering i allmennmedisin får godkjent tjenesten som seks måneders løp i ny ordning for spesialisering i allmennmedisin.

Legene jobber tett sammen i det daglige arbeidet som gir god kollegial støtte internt på HSS og sammen med legene på Ringerike sykehus. Mulighet med deltagelse på faglige møter digitalt med Ringerike sykehus

Hovedarbeidstid er dagtid. Den som ansettes må delta i vakt/beredskap etter gjeldende plan. For tiden telefonberedskap frem til 22 og visitt for hver enkelt lege hver tredje lørdag.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven er knyttet til behandling av heldøgnspasient men også polikliniske konsultasjoner innen arbeids-Ekg, Holther-vurderinger, oppfølging av onkologiske pasienter, ulik medisinsk dagbehandling og noe undervisning knyttet til Læring- og mestringssenter.

Kvalifikasjoner

  • Overlege i indremedisin / geriatri
  • Spesialist i allmennmedisin
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
  • Et godt arbeidsmiljø i et tett kollegialt miljø

Contacts

Rune Rindal, Seksjonsoverlege, 41931596, rune.rindal@vestreviken.no
Ingeborg H. Rinnaas, Avdelingssjef, 41922362, irin@vestreviken.no

Location

Hallingdal sjukestugu
3570 Ål

Apply for position:Click here

Key information:

Employer:Vestre Viken

Reference number:4439174525
Percentage of full-time: 100%
Fast
Application deadline: 20.10.2021

Søknad

Søknadsfrist:
2021-10-20T00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Fast
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Ål

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Avdeling Hallingdal sjukestugu, Ringerike sykehus
Adresse:
Hallingdal sjukestugu, 3570

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no

Om søknaden

Publisert:
11.10.2021
Sist endret:
18.10.2021