Site logo

Avdeling 1 i Miljøterapitenesta gir tenester til heimebuande og tenester til avlastning, dagtilbod og pårørendestøtte. Me har eit økende behov i tjenestene, og trenger derfor fleire ansatte inn i vår avdeling.

Me har følgjande ledige stillingar

 • 100% vernepleier/sykepleier fra 01.12.23
 • 100% miljøterapeut fra 01.02.24
 • 100% miljøterapeut fra d.d

Arbeidsoppgåver er mellom anna

 • å gje heilskapleg og individuell helse og omsorgstjenester gjennom tett tverrfagleg samarbeid, samt tett og godt samarbeid mellom brukarar og pårørande
 • praktiske og administrative oppgåver tilknytt brukararne
 • ansvar for legemidelhåndtering
 • å rapportere i tråd med interne rutinar og gjeldende lovverk
 • å aktivt bidra til å sikre individuelle, faglige og etisk forsvarlige tjenester
 • være en aktiv pådrivar for å skape godt fagmiljø og samarbeid mellom faggruppar
 • å rettleie studentar, elevar og medarbeidarar

Me søkjer deg som har

 • fortrinnsvis med norsk autorisasjon som vernepleier/sykepleier. Me oppmodar andre med relevant fagkompetanse til å søkje
 • har gode norskkunnskapar (minimum B2-nivå) og datakunnskaper
 • vil være aktiv bridagsytar til kunnsakpsbasert praksis og utvikle egen arbeidsplass
 • er raus, fleksibel, samarbeidsvillig og har evne til nytetenking
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape tillit
 • er pliktoppfyllande, påliteleg, lojal og grundig
 • førarkort klasse B

 Det som kjennetegner deg er at du

 • har brukerfokus
 • prioriterer høgt verdiar som respekt, lojalitet og etikk
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • liker å jobbe i team så vel som sjølvstendig
 • kan være i fysisk aktivitet
 • har evne til å ta imot veiledning 

Me tilbyr

 • fagleg spennande og varierte oppgåver med positive  og trivelige kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • stilling i todelt turnus, dag/aften og arbeid kvar 3.helg
 • moglegheit for en individuell tilpasset turnus gjennom forhandlingsturnus
 • høve til fagleg og personleg utvikling utvikling
 • hjelp til å skaffe bustad
 • lønn og arbeidsvilkår i samsvar til lov og avtaleverk, pensjonsordning i KLP

 Søknad og politiattest

 • vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden
 • den som vert tilsett må legge fram politiattest ikkje eldre enn tre månadar
 • intervju og tilsetjing kan skje fortløpande i søknadsperioden
 • kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentleggjering av søkjarlista

 Flytte til Ål?

Drøymer du om å flytte til ei vakker fjellbygd? Ynskjer du deg eit godt kultur- og idrettstilbod, spennande jobbmoglegheiter og eit trygt oppvekstmiljø? Då er du velkomen til Ål!

Flytt til Ål! – Ål kommune

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til stillinga.       

Velkomen som søkjar! 

 

 

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password