Ål kommune Hallinghelse

Midlertidig 50 % prosjektstilling i Hallinghelse i nytt prosjekt — Ernæringsløft 65+

 • Deltid
Ål
jul 16, 2021

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Om prosjektet

Prosjektet Ernæringsløft 65+ skal bidra til å skape gode møteplasser med det gode, sosiale måltid i fokus.

Hallinghelse har fått midler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken til å utvikle sosiale møteplasser i hele Hallingdal hvor det gode måltid, ernæringskunnskap og kompetanse om ernæring på tvers av generasjoner skal være viktige faktorer.

Ernæring er en viktig satsning i reformen «leve hele livet».

Prosjektet har en varighet på 12 måneder, med mulighet for forlengelse, med forbehold om fortsatt tildeling av tilskuddsmidler. Prosjektstillingen vil ha hovedansvar for gjennomføringen av prosjektet, i samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog i Hallinghelse.

Om oss

Hallinghelse er et interkommunalt samarbeid mellom dei seks kommunane i Hallingdal som skal initiere og koordinere samarbeid- og utviklingstiltak i alle kommunene i Hallingdal innen helse og helsefremjande arbeid. Målet for Hallinghelse er at Hallingdal skal kunne levere likeverdige helsetenester til sine innbyggjarar. Ål kommune er vertskommune for Hallinghelse, og for prosjektet Ernæringsløft 65+. Hallinghelse har kontorlokaler på Torpomoen i Ål kommune.

Vi søker deg som:

 • er kjent med prosjektarbeid, gjerne PLP-metoden
 • har relevant utdanning og /eller arbeidserfaring
 • har kunnskap om ernæring, folkehelse og samfunnsernæring
 • er engasjert og selvstendig i arbeidet
 • har evne til å engasjere og motivere andre
 • er løsningsorientert og ser muligheter
 • er god til å lede andre, og å samarbeide i team
 • er sosial og utadvendt
 • har førerkort klasse B

Vi tilbyr

 • innovativt og høyt faglig kompetansemiljø
 • mulighet til faglig og personlig utvikling
 • full barnehagedekning i kommunen
 • hjelp til å skaffe bolig
 • lønnog arbeidsviklår i henhold til lov og avtaleverk
 • pensjonsordning i KLP

Send søknad

Bruk elektronisk søknadsskjema som ligg på adresse www.aal.kommune.no under linken"Ledige stillingar".

Søkere som ønsker å vere unntatt offentllighet må grunngi dette særskilt. I samsvar med Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista, men dette vil du i såfall få et varsel om.
Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Iselin Haugo, Mobil +47 95444908, Epost: iselin@hallingdal.no

Søknad

Søknadsfrist:
2021-07-16T00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Prosjekt
Heltid/deltid:
Deltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Ål

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Ål kommune Hallinghelse
Adresse:
Torpomoen, 3570

Ål kommune er ein utviklingsorientert arbeidsgjevar for 650 engasjerte tilsette, som er opptekne av å gje tenester av høg kvalitet til alle innbyggjarar, store og små.
I UNICEFS rapport om kvaliteten i oppvekst- og levevilkår, er Ål kommune blant dei 10 beste kommunane i Noreg.
Oppvekstsektoren arbeidar med, betre læring, tverrfagleg arbeid i kompetente fagmiljø og digitalisering av det pedagogiske arbeidet.
Helse og omsorgssektoren driv spanande prosjekter, som sett dagsaktuelle tema i fokus, velferdsteknologi, aldersvennlege samfunn, fagutvikling for autorisert helsepersonell.
Kultur, der er Ål kåra som ein av dei beste kulturkommunane i Noreg, kulturhuset tilbyr spanande og variert program for heile Hallingdal.
Drift og utvikling har viktige funksjonar for innbyggjarar og hytteeigarar og gjer Ål kommune til ein god stad å bu med kortreist og ein enkel kvardag.

Om søknaden

Publisert:
04.06.2021
Sist endret:
17.06.2021