Helse og omsorg

Ledig 80 % fast stilling i Botiltaket, Psykisk helse og rusomsorg

 • Deltid
Nesbyen
okt 27, 2021

Psykisk helse og rusomsorg, Nesbyen, består av et uteteam, botiltaket, dagsenter og en erfaringskonsulent. Denne stillingen er i hovedsak tilknyttet bofellesskapet, med todelt vaktturnus med hver tredje helg. Det er 12 ukers rullerende turnus. Det er en ansatt på jobb hver vakt, mens uteteamet med sine ansatte er lokalisert i samme botiltak. Botiltaket består av 6 boenheter i tillegg til en treningsleilighet. I tillegg har vi en døgnbemannet vakttelefon.

Psykisk helse Nesbyen skal være et godt sted å være både for tjenestemottakere og ansatte, i tillegg et sted vi gjør hverandre gode. Dette er to av våre viktigste visjoner for tjenesten. Vi har stort fokus på målrettet brukeroppfølging, teamarbeid med bred fagkompetanse og brukermedvirkning.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for beboere i botiltaket på vakt
 • Ansvar for vakttelefon på kveldsvakt
 • Oppfølging av beboere i botiltaket
 • Medikamenthåndtering
 • Utarbeide tiltaksplaner i samarbeid med kolleger
 • Samarbeids- og ansvarsgruppemøter
 • Delta i FACT-møter ved behov

Kvalifikasjoner:

Vernepleier, sykepleier, sosionom, helsefagarbeider eller annen relevant helsefaglig bakgrunn.

Fagkompetanse og/eller erfaring fra arbeid innen psykisk helse og rusarbeid er ønskelig.

 Egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig
 • Du må ha gode samarbeidsevner
 • Grunnleggende dataferdigheter
 • Engasjement og interesse for psykisk helse og rusarbeid
 • Godkjent medisinkurs er ønskelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Et godt arbeidsmiljø, der teamarbeid er en viktig del av tjenesten
 • Godt kollegialt samhold
 • Målrettet og faglig arbeid i fokus

Avlønning og betingelser: 

Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjon.

Søknadsfrist: 15.10.21

Tiltredelse: 15.01.22

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Hanne Holm Høva, hanne.holm.hova@nesbyen.kommune.no eller ring Nesbyen servicetorg på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over.

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, med 6 mnd. prøvetid for faste ansettelser. Alle søknader bes sendt elektronisk. Du kommer til elektronisk søknad ved å klikke på "Søk her"-knappen oppe på utlysningen. Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju, og skal ikke lastes opp som vedlegg til søknaden.

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonen ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

Søknadsfrist:
2021-10-27T00:00:00

Om stillingen

Heltid/deltid:
Deltid
Antall stillinger:
1
Kommune:
Nesbyen

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Helse og omsorg
Adresse:
Alfarvegen 117, 3540

Nesbyen kommune er hjertet i Hallingdal, og ligger mellom Oslo og Bergen i Viken fylke. Kommunen har ca. 3 300 innbyggere, hvorav 2 100 innbyggere er bosatt i de sentrumsnære områdene. Det er et stort antall besøkende til kommunen som følge av store hytteområder. Barnehagedekningen er god, skolen kåret til Norges beste, og det er et variert skoletilbud innen videregående utdanning og fagskoler i Hallingdal. I kommunen er det et mangfold av frivillige organisasjoner for alle aldersgrupper og interesser. Mulighetene for en aktiv fritid er mange både innen idrett, friluftsliv og kultur (www.nesbyen.no). Kommunen er en av Norges mest attraktive sykkeldestinasjoner (www.trailhead.no). Med Bergensbanen og Rv. 7 som fartsårer, er kommunen lett tilgjengelig. For mer inspirasjon, se filmen Bo i Nesbyen her: https://vimeo.com/528811190

Om søknaden

Publisert:
26.09.2021
Sist endret:
18.10.2021