Site logo

Vi har ledig en 100 % stilling; 60% som daglig leder og 40 % som miljøterapeut. Stillingen er ledig fra 01.05.2023.  

Bråtenjordet bo- og avlastningsboliger har i dag 23 årsverk, og yter tjenester til barn og voksne med nedsatt funksjonsevne. Bråtenjordet flyttet inn i nytt bygg i 2022. To av åtte leiligheter er avlastningsleiligheter.  

Avdelingen har en tydelig ansvarsstruktur med et eget fagteam med miljøterapeuter og turnusansvarlige med avsatt tid til arbeidet. Avdelingen har ansatte med en variert, bred og høy kompetanse. 

Bråtenjordet bistår personer med nedsatt funksjonsevne til å oppnå meningsfulle liv og sikre aktiv deltagelse i samfunnet. Vårt verdigrunnlag er å fokusere på økt livskvalitet og helheten i tjenestetilbudet. Bråtenjordet har sin faglige forankring i kunnskapsbaserte metoder med hovedfokus på atferdsanalyse, men benytter seg også av andre tilnærminger og metoder. 

Turnusen er lagt opp til døgn, lang- og dagvakter. Turnusen er på 12 uker, og det er ønsketurnus i forkant av hver turnusperiode. Turnusen er godkjent av de sentrale fagforbundene som er tilknyttet turnusen. Turnusen må godkjennes årlig. 

Hemsedal kommune har begynt å se på organiseringsstruktur, så noen endringer av oppgaver i stillingen kan tilkomme. 

Hovedarbeidsområde/ansvar

 • Overordnet ansvar for drift og økonomi
 • Personalansvar
 • Kvalitet og utviklingsarbeid
 • Sikre brukermedvirkning på systemnivå
 • Tverrfaglig arbeid på systemnivå
 • Fremtidsrettet endring- og effektiviseringsprosesser for å sikre tidlig og tverrfaglig innsats

Kvalifikasjoner

 • Det er krav om minst 3 årig helsefaglig eller anna helseretta utdanning på bachelornivå, gjerne med relevant videreutdanning
 • Det er ønskelig med ledererfaring og/eller annen ansvarserfaring
 • Må ha evne til å motivere medarbeider/kollegaer til kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Beherske norsk godt både muntlig og skriftlig
 • Det er fordel om du har kunnskaper i våre digitale verktøy som Gerica, Elements, Teams, med mer
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egenhet 

Personlige egenskaper

 • Målrettet, strukturert og handlekraftig
 • Systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Endringsvillig
 • Evne til å se nye muligheter

Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for selvutvikling
 • Et stimulerende arbeidsmiljø
 • Planmessig opplæring
 • Kommunale vilkår og gunstig pensjonsordning gjennom KLP  

Elektronisk søknadsprosess
Søknad sendes elektronisk, og vitnemål og attester skal lastes opp som en del av søknaden. Referanser vil bli innhentet. 

Kontaktpersoner
Henrik Thorset, Leder Koordinerende enhet, mobil 97498919, henrik.thorset@hemsdal.kommune.no
Inger Lill Solberg, Helse- og omsorgssjef, mobil 90891370, inger.lill.solberg@hemsedal.kommune.no

Velkommen som søker til en spennende stilling!

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password