Site logo

Økonomileder

Hallingdal Renovasjon IKS er et kommunalt samarbeid for renovasjon, gjenvinning og avfallshåndtering for innbyggere og hytter i Hallingdal og Krødsherad, og betjener i dag totalt ca. 36.000 abonnenter. Bransjen står ovenfor store endringer i krav og forventinger til utførelsen av samfunnsoppdraget. Selskapet ønsker derfor å øke kapasitet og styrke kompetansen innenfor sentrale administrative funksjoner. Vår tidligere kontorleder har valgt å søke andre utfordringer og vi søker derfor nå etter en som kan lede- og videreutvikle fagområdet. Du vil rapportere til daglig leder og inngå i selskapets ledergruppe. Stillingen er fast, og i utgangpunktet en 100% stilling, ev. redusert stillingsbrøk kan også være aktuelt for den rette kandidaten. Arbeidsted vil være ved selskapets hovedanlegg i Kleivi, Ål.

Stillingens formål:
Ansvarsområdet skal ledes slik at økonomistyringen av selskapet på både kort-/operativ og lang sikt er godt ivaretatt. Selskapet skal ha en fornuftig kostnadsprofil og utøve sine oppgaver med en tilfredsstillende effektivitet. Stillingen samarbeider tett med daglig leder og driftslederne.

Stillingens innhold:
Lede arbeidet med, og ansvarlig for:
o Økonomistyring og budsjettering.
o Rapportering innenfor økonomi og andre driftsdata.
o Regnskapsføring, lønn og fakturering (selskapets har ekstern regnskapsføring).
o Kommersielle kontrakter, anskaffelser og næringskunder.
o Praktisk kontrolling og kostnadskontroll.
o Selvkost beregninger.
o Utarbeidelse og oppfølging av «avfallsregnskap».

Ønsket kompetanse og personlige egenskaper:
• Erfaring fra stillinger innen økonomi og/eller finans og meget god kunnskap om økonomistyringsprosesser.
• Gjerne høyere utdannelse innenfor regnskap, revisjon, finans el. Lang operativ erfaring med relevante fagområder kan kompensere for formel utdanning. Også nyutdannede kan søke.
• Ryddig. effektiv og strukturert.
• Selvgående.
• Kommersiell teft og erfaring med forhandlinger.
• God til å kommunisere, både muntlig og skriftlig.
• Gode generelle digitale kunnskaper, gjerne også erfaring med praktisk regnskapsføring.

Vi tilbyr:
• Spennende oppgaver i en bransje som er i stor utvikling.
• En meningsfylt hverdag i miljøets tjeneste.
• Gode betingelser.
• Kommunale pensjons- og forsikringsordninger (KLP).
• Gode muligheter for faglig påfyll og tilrettelegging for å gjennomføre relevant videre-/etterutdanning.

Personlige egenskaper vil vektlegges. Ønske om rask tiltreden om mulig.

Kontaktperson: Daglig leder Eirik Lystrup, tlf: 91381494, e-post: eirik@hallingdalrenovasjon.no.

Søknadsfrist: Innen utgangen av 16.04.

Søknad og CV sendes firmapost@hallingdalrenovasjon.no,
Søkerlisten vil være offentlig tilgjengelig gjennom åpne postlister.

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Søk på stilling

Søk på stilling

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til firmapost@hallingdalrenovasjon.no

Søk på stilling

Søk på stilling

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til firmapost@hallingdalrenovasjon.no

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password