AiB Hallingdal, Viken fylkeskommune

Instruktør/Rådgiver

 • Heltid
Gol
jul 4, 2021

Org. nr: – Stillingsident: 4403111147 Presentasjon av stillingen:

UngInvest Arbeidsinstituttet Buskerud (AIB) avdeling Hallingdal har ledig 50% rådgiver og 50% instruktør f.o.m 11.august 2021. Stillingene kan utgjøre 100% til sammen.

Medarbeideren skal ha opplæringsansvar innen Helse og oppvekst/Salgs, service og reiseliv, og bruke ca. 50% av stillingen til rådgivningsoppgaver.

UngInvest AIB er et fylkeskommunalt praksisnært opplæringstilbud til ungdom i alderen 16 – 24 år, som for en periode ikke ønsker eller nyttiggjør seg ordinær opplæring. Målet er å rekruttere og beholde ungdom i videregående opplæring, slik at flere kvalifiserer seg og blir attraktive for arbeidslivet. Gjennom styrkebaserte dialoger bygges tillitsfulle relasjoner og økt selvtillit. Hovedhensikten er å avklare utdanningsvalg, skape økt motivasjon for læring og gi påfyll av teori.

Sammen skaper vi et likeverdig og levende lærings-fellesskap i en kultur preget av verdiene tillit, trivsel, tilhørighet, tilgjengelighet og troverdighet.

Det er en forutsetning at medarbeideren som blir ansatt, arbeider i tråd med UngInvest AIB
sin pedagogiske plattform, det styrkebaserte tenkesettet og virksomhetsplanen.

UngInvest AIBs visjon er: Vi lærer sammen hver dag i et trygt, styrkebasert og humørfylt miljø, slik at ungdommene finner sin vei i utdanningssystemet.

Arbeidsoppgaver

 • opplæringsansvar innen helse og oppvekst/salgs, service og reiseliv, og rådgivningsoppgaver i 50% av stillingen
 • opplæringsansvar og rådgivningsansvar for grupper av ungdommer i tråd med UngInvest AIB sin stillingsbeskrivelse.
 • planlegge, tilrettelegge og gjennomføre opplæring i tråd med deler av læreplanene for videregående opplæring, samt utarbeide dokumentasjon.
 • gi veiledning, rådgivning og miljøterapeutisk oppfølging individuelt og gruppevis.
 • rådgiver skal gi faglig og sosialpedagogisk veiledning til medarbeiderne.
 • involvering av ungdommene i elevsamtaler, samarbeid med hjem, skole, hjelpeapparat og eventuell praksisplass

Kvalifikasjoner

 • vi søker etter en person med sosialfaglig utdanning fra høgskole, eller tilsvarende utdanning
 • det er ønskelig med erfaring fra oppsøkende virksomhet, og/eller miljøterapeutisk/karriereveilednings arbeid i skole eller annen virksomhet
 • gjerne erfaring innen salg, service og reiselivsfaget
 • solid kunnskap og erfaring med bruk av IKT
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • kunne lage planer og endre planer i tråd med skiftende behov og ungdommens utvikling
 • erfaring fra arbeid med målgruppen vektlegges
 • førerkort er en forutsetning.

Personlige egenskaper

 • ansvarsfull og kreativ person som vil bidra i fellesskapets utviklingsarbeid i samarbeid med de øvrige ansatte og ungdommer
 • gode samarbeidsevner
 • kunne ta initiativ
 • gode kommunikasjonsferdigheter og engasjement for å skape den gode dialogen for et trygt læringsfellesskap
 • evne til planlegging og endre planer i tråd med skiftende behov og ungdommens utvikling
 • personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • muligheten til å være med å videreutvikle et unikt tilbud i UngInvest AIB
 • faglige utfordringer og utvikling
 • tverrfaglig samarbeid
 • spennende og allsidig arbeidshverdag
 • verdifull og givende jobb i tett samarbeid med ungdom og ansatte
 • lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk

Kontaktinformasjon

Trine Olsvik Løken, avd.leder UngInvest AIB Hallingdal, 91673963
Ingebjørg Mæland, leder UngInvest AIB, 97588609

Arbeidssted

Svøovegen 3
3550 Gol

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Viken fylkeskommune

Referansenr.:4403111147
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 11.08.2021
Søknadsfrist: 04.07.2021

Søknad

Søknadsfrist:
2021-07-04T00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Fast
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Oppstart:
11.08.2021
Kommune:
Gol

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
AiB Hallingdal, Viken fylkeskommune
Adresse:
Svøovegen 3, 3550

Bli med på å utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape en region som viser vei.

Viken fylkeskommune ble etablert 01.01.2020 og er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.

Om søknaden

Publisert:
11.06.2021
Sist endret:
21.06.2021