IKT Hallingdal leverer tjenester og IKT-løsninger for 5.000 ansatte og elever i kommuner og interkommunale virksomheter i Hallingdal. Geografisk spenner området over kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Gol kommune er vertskommune og arbeidsgiver for de ansatte i IKT Hallingdal. Her er administrasjonen av datasentrene, forvaltning av et hundretalls små og store fagsystem, drift av digitale verktøy og maskinvare for ansatte og elever, overvåking og drift av det interkommunale nettverket (LAN/WAN), tjenester som felles samhandlings- og kommunikasjonssystem, skytjenester fra leverandører, og ikke minst servicedesk som håndterer 15.000 saker kvart år. IKT Hallingdal er godkjent virksomhet for lærlinger.

Vi søker en systematisk og sikkerhetsbevisst person for arbeidet med virksomhetens operative cybersikkerhet.

Virksomhetens leveranseområder er blant annet systemarkitektur, informasjons- og cybersikkerhet, standardisering av arkitekturer, IT-relaterte rammeverk og funksjoner, samt sentrale styringsverktøy og administrative IT-funksjoner. IKT Hallingdal er i stor grad en premissgiver for arkitektur- og informasjonssikkerhetsarbeidet.

Du kan gjerne være nyutdannet, men vi ser helst at du har erfaring innen cybersikkerhetsarbeid. Uansett har du kunnskap om anvendte teknologier og verktøy innen cybersikkerhet, og behersker installasjon, vedlikehold og optimaliseringer av slike verktøy. Videre er du en praktiker som liker å søke etter sikkerhetsrisikoer, og du liker å automatisere rutiner og prosesser. Du er en typisk lagspiller, som hele tiden bidrar til å gjøre hele laget bedre gjennom din positive og løsningsorienterte fremtoning. Om det inntreffer en sikkerhetshendelse, kan du bidra aktivt med din systematiske, analytiske og effektive tilnærming slik at vi sammen håndterer den på profesjonelt vis. Når du i tillegg har god sikkerhetsforståelse fra et helhetlig risikobasert perspektiv, er det nettopp deg vi er på utkikk etter.

Pass på at du i søknaden forteller oss hvorfor akkurat din kunnskap og erfaring er viktig for oss.

Arbeidsoppgaver:
• Å være virksomhetens spesialistkompetanse innen sikkerhetsarkitektur og sikkerhetsteknologi.
• Analyser og proaktive søk etter svakheter/trusler i virksomhetens infrastruktur.
• Optimalisering, vedlikehold og automatisering av sikkerhetsrelaterte verktøy, slik som mekanismer for forebyggende tiltak, endepunktsdeteksjon, varsling/logginnsamling mv.
• Rådgivning innen trusselbilder og oppfølging av nødvendige tiltak.
• Planlegging/etablering og vedlikehold/revidering samt bruk av responsplaner, hendelseshåndtering, sikkerhetsanalyser og forbedring av metodikk, verktøy mv.

Sikkerhetsarbeid er naturlig dynamisk slik at endringer i arbeidsoppgaver må regnes med.

Kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning innenfor IT drift, utvikling og/eller IT-sikkerhet fra høyskole/universitet, minimum bachelornivå.
• Relevant erfaring innenfor informasjonssikkerhet og/eller applikasjon-/ infrastrukturdrift så kan det kompensere for manglende formell utdannelse. Nyutdannede vurderes også.
• Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Du må:
• Se IT-sikkerhet i et helhetlig perspektiv som bidrar til at virksomheten oppnår et godt sikkerhetsnivå.
• Ha kjennskap til metoder og teknikker som benyttes for å utnytte sårbarheter (Pyramid of Pain, MITRE ATT&CK mv.)

Det er også ønskelig at du har:
• Erfaring med relevante sikkerhetsverktøy for logginnsamling/analyse, sårbarhetsanalyse, trusselanalyser.
• Erfaring innen orkestrering og automatisering av sikkerhetstjenester og verktøy.
• Utpreget etisk og moralsk bevissthet.
• God evne og vilje til å dele kompetanse og erfaring.
• God struktur og leverer innen tidsfrist.
• En systematisk og analytisk tilnærming i oppgavene.

Vi tilbyr:
• Lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner.
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i det største IKT-miljøet i regionen Hallingdal.
• Utvikling i et uformelt og trivelig arbeidsmiljø.
• Faglig veiledning og mulighet for videreutdanning.
• Fleksibel arbeidsplass og arbeidssituasjon.
• God pensjonsordning i KLP med gunstige forsikringsordninger.

For stillingen gjelder:
• Vikariat fram til 30.04.2024, fulltid i 100 %. Med mulighet til
• Mulighet for at vikariatet kan gå over til fast ansettelse
• Lønn og ansettelse i samsvar med arbeidsmiljøloven, KS Hovedavtale og KS Hovedtariffavtale.
• Ved ansettelse blir det lagt vekt på personlige egenskaper og erfaring.

Annet:
• Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir regnet ut i fra disse.
• I skjemaet er det mulig å krysse av for at søknaden ikke skal bli offentliggjort. Dersom du ønsker at søknaden ikke skal bli offentliggjort må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjorte, jamfør offentleglova § 25. Du vil da få beskjed om dette på forhånd slik at du har mulighet til å trekke søknaden

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir brukt.
• Alle søkere vil få kvittering på at søknaden er mottatt dersom du har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken gol.easycruit.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord