Gol kommune Sekretariat og tenestetorg

IKT fagkoordinator informasjonssikkerhet og dokumentasjonsforvaltning

  • Heltid
Gol
okt 31, 2021

Vil du jobbe strategisk og operativt med informasjonssikkerhet og dokumentasjonsforvalting? Hos oss vil du være med på å definere hvordan kommunene i Hallingdal skal jobbe med informasjonssikkerhet. Dette inkluderer blant annet utforming av styrende dokumentasjon, prosesser, krav og retningslinjer i tett samhandling med de som jobber med sikkerhetsarkitektur og andre sentrale IKT-funksjoner i regionen. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er vesentlig for at vi skal lykkes med arbeidet, så du bør like å ha dialog med kollegene dine.
Hallingdalskommunene har et utstrakt IKT-samarbeid og stillingen har en viktig funksjon som rådgiver, pådriver og støtte til kommunene. Fagområdet informasjonssikkerhet og dokumentasjonsforvaltning overlapper, og funksjonen skal dekke bistand til begge områdene. Gol kommune er vertskommune, og kontorplass vil være på Gol kommunehus.

Arbeidsoppgaver:
• Oppfølging og videreutvikling av styringssystem for informasjonssikkerhet.
• Koordinering av det helhetlige og systematiske arbeidet med informasjonssikkerhet.
• Bistå med utarbeiding og kvalitetssikring av databehandleravtaler.
• Jobbe med bevisstgjøring og kontinuerlig forbedring av sikkerhetskulturen i kommunene.
• Planlegge og gjennomføre opplæring.
• Være faglig ressurs for faggruppe for informasjonssikkerhet.
• Være faglig ressurs for faggruppe kontorstøtte (digitale utviklingsprosjekt, arkivplan, integrasjoner, arkivkjerner fagsystemer, maler, rutiner og opplæring).
• Veiledning og bistand med risikovurderinger ved anskaffelser av fagsystemer.
• Prosjektledelse og bistand i IKT-prosjekt innen begge fagområdene.

Kvalifikasjoner:
• Høyere relevant utdanning.
• God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Du har erfaring med:
• styringssystem for informasjonssikkerhet og risikohåndtering.
• elektroniske sak/arkivsystemer.
• prosjektledelse.

Vi ønsker at du har kunnskap om:
• regelverk for offentlig forvaltning.
• regelverk for informasjonssikkerhet.
• regelverk for dokumentasjonsforvaltning.

Du er:
• en som evner å jobbe både operativt og på strategisk nivå.
• analytisk og utviklingsorientert.
• god på samhandling og kan drive prosesser på tvers av kommunene.
• raus og deler kunnskap og kompetanse for felles faglig utvikling.

Vi legger stor vekt på at den vi ansetter er personlig egnet for stillingen.

Vi tilbyr:
• God pensjonsordning gjennom KLP (offentlig tjenestepensjon, uførepensjon og etterlattepensjon).
• Fleksibel arbeidstid.
• Lønn og tilsettingsvilkår etter avtale.

Annet:
• Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir regnet ut i fra disse.
• I skjemaet er det mulig å krysse av for at søknaden ikke skal bli offentliggjort. Dersom du ønsker at søknaden ikke skal bli offentliggjort må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjorte, jamfør offentleglova § 25. Du vil da få beskjed om dette på forhånd slik at du har mulighet til å trekke søknaden

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir brukt. Trykk på den grønne knappen oppe til høyre: Send søknad, godta personvernvilkåra og trykk Neste (du trenger ikke å opprette bruker først).
• Alle søkere vil få kvittering på at søknaden er mottatt dersom du har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

Søknadsfrist:
2021-10-31T00:00:00

Om stillingen

Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Gol

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Gol kommune Sekretariat og tenestetorg
Adresse:
Gamlevegen 4, 3550

Om søknaden

Publisert:
03.10.2021
Sist endret:
18.10.2021