Ål kommune HR-avdeling

HR-Konsulent 50-70% stilling

  • Deltid
Ål
des 5, 2021

 

Ål kommune er en utviklingsorientert arbeidsgiver for 650 engasjerte medarbeidere som er opptatt av å gi tjenester av høy kvalitet til alle innbyggere, unge som gamle. Sjølv om Ål i UNICEFS rapport om kvaliteten i barns oppvekst- og levevilkår er rangert mellom dei 10 beste norske kommunar, jobbar oppvekstsektoren stadig med betre læring, tverrfagleg abeid i kompetente fagmiljø og digitalisering av Ål kommune sitt pedagogiske tilbod. Helse- og omsorgssektoren er ein fagleg sterk og utviklingsorientert  sektor, som driv spennande prosjekt med dagsaktuelle tema i fokus, som velferdsteknologi, aldersvennlige samfunn og ferdighetstrening for autorisert helsepersonell. Ål er kåra som ein av dei beste kulturkommunene i landet, kulturhuset tilbyr spanande og variert program for heile Hallingdal. 

 

HR-Konsulent 50-70 % fast stilling

Beskrivelse avdeling
Er du klar for å gi det lille ekstra? ynskjer du nye utfordringar? Då er du kanskje vår nye HR-konsulent.

Som HR-konsulent rapporterer du til HR-sjef, men vil bli tilsett som del av teamet på Servicetenester. Det me treng p.t. er ein engasjert støttespelar innan HR, men stillinga kan bli endra og få andre ansvarområder innan Servicetenester etter kvart.
Avdeling Servicetenester i Ål kommune har 12 tilsette fordelt på tre team: servicetorg, sekretariat og økonomi/løn.

Me er på jakt etter deg som er engasjert, fleksibel og positiv, og som ynskjer å gi god service til våre tilsette og leiarar. Det er veldig fint om du har relevant utdanning og/eller erfaring med liknande oppgåver, men det er ikkje ein forutsetning for å kunne søkje. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt. Me tek intervju fortløpande, også før søknadsfristen er utløpt.

Arbeidsoppgåver
• Personaladministrativt arbeid knytta til HR-området (HMS, AMU, lønsforhandlingar, etc.)
• Oppgåver i grenseland mellom lønn og personal
• Hjelp med arrangement av kurs og samlingar
• Ansvar for HR-systemet Easycruit og Personalmeldingar
• Andre oppgåver etter behov, både innan HR og Servicetenester

Ynskja kvalifikasjonar

• Relevant utdanning innan HR, administrasjon eller løn/økonomi er ein fordel

• Erfaring frå kontorarbeid eller serviceyrke, gjerne frå HR-arbeid eller personaladministrasjon.vil bli vektlagt
• God IT- og systemforståing, erfaring med Visma er ein fordel

Personlege eigenskapar
• Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
• Du er ansvarsbevisst og fleksibel.
• Du jobbar godt sjølvstendig, strukturert og systematisk..
• Du viser stor grad av serviceinnstilling.
• Meget gode muntlege og skriftlege norskkunnskapar.

Me tilbyr
• Mogelegheit for å vere med på å utvikle gode tenester for tilsette og leiarar.
• Meget varierte arbeidsoppgåver
• Å vere del av eit større fagmiljø med kompetente kollegaer.
• Gode mogelegheiter for for fagleg utvikling og eigenutvikling.

Lønsvilkår
Løn etter tariffavtale og innmelding i KLP.
Spørsmål om stillinga
For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med:
HR-sjef Berit Albrecht, mob. 93269970, epost: berit.albrecht@aal.kommune.no
Elektronisk søknad via www.aal.kommune.noledige.stillingar

Send søknad
Bruk elektronisk søknadsskjema som ligg på adresse www.aal.kommune.no under linken "Ledige stillingar". Me hjelper deg gjerne dersom du treng hjelp til å søkje elektronisk.

Søkjarar som ynsker å vere unnateke offentlegheit må grunngje dette særskilt. I samsvar med Offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjarar bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, men dette vil du i så fall få varsel om.
Søknadsfrist 05.12..2021 Utlyst dato 15.11.2021 Vårref
Kontaktperson
HR-sjef Berit Albrecht, mob. 93269970, epost: berit.albrecht@aal.kommune.no

 

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

Søknadsfrist:
2021-12-05T00:00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Fast
Heltid/deltid:
Deltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Ål

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Ål kommune HR-avdeling
Adresse:
Torget 1, 3570

Ål kommune er ein utviklingsorientert arbeidsgjevar for 650 engasjerte tilsette, som er opptekne av å gje tenester av høg kvalitet til alle innbyggjarar, store og små. I UNICEFS rapport om kvaliteten i oppvekst- og levevilkår, er Ål kommune blant dei 10 beste kommunane i Noreg. Oppvekstsektoren arbeidar med, betre læring, tverrfagleg arbeid i kompetente fagmiljø og digitalisering av det pedagogiske arbeidet. Helse og omsorgssektoren driv spanande prosjekter, som sett dagsaktuelle tema i fokus, velferdsteknologi, aldersvennlege samfunn, fagutvikling for autorisert helsepersonell. Kultur, der er Ål kåra som ein av dei beste kulturkommunane i Noreg, kulturhuset tilbyr spanande og variert program for heile Hallingdal. Drift og utvikling har viktige funksjonar for innbyggjarar og hytteeigarar og gjer Ål kommune til ein god stad å bu med kortreist og ein enkel kvardag.

Om søknaden

Publisert:
17.11.2021
Sist endret:
04.12.2021