Ål kommune

Helsefagarbeidar – fast stilling

  • Heltid
Ål
feb 28, 2021

Vi ser etter deg med solid fagkunnskap, som tek initiativ og føler stort ansvar for arbeidsoppgåvene. Arbeidet er variert
med spennande arbeidsoppgåver i eit godt fagmiljø. Yter du det vesle ekstra, er fleksibel og samarbeidsvillig? Då er du
den vi er ute etter!

Vi har ledig følgjande faste stillingar ved Ål Helsesenter, avdeling Stugu:

  • 70 % stilling som helsefagarbeidar
  • 50 % stilling som helsefagarbeidar.

Kvalifikasjonar:

Vi søkjer deg som har autorisasjon som helsefagarbeidar eller hjelpepleiar, gjerne med relevant tilleggsutdanning. Du
har, eller er villig til å skaffe deg godkjent kurs i medikamenthandtering. Du beherskar godt norsk, både munnleg og
skriftleg.

Personlege eigenskapar:

Vi ser etter deg med solid fagkunnskap, som tek initiativ og føler stort ansvar for arbeidsoppgåvene. Arbeidet er variert
med spennande arbeidsoppgåver i eit godt fagmiljø. Yter du det vesle ekstra, er fleksibel og samarbeidsvillig? Då er du
den vi er ute etter!

Personleg eigenskapar vert tillagt stor vekt

Politiattest:

Stillinga krev gyldig politiattest nyare enn tre månadar.

Vi tilbyr:

  • god opplæring og eit hyggeleg arbeidsmiljø
  • overgangsbustad eller hjelp til å skaffe bustad lønn etter tariff
  • pensjonsordning i KLP

Send søknad:

Send elektronisk søknad via Ål kommune si heimeside.

Søkjarar som ønskjer å vere unntatt offentlegheit må grunngi dette særskilt. I samsvar med Offentleglova § 25 kan
opplysningar om søkjarar bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista, men dette
vil du i så fall få varsel om.

Søknad

Søknadsfrist:
28.02.21

Om stillingen

Ansettelsesform:
Annet
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Ål

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Ål kommune

Ål kommune er en utviklingsorientert arbeidsgiver for 650 engasjerte medarbeidere som er opptatt av å gi tjenester av høy kvalitet til alle innbyggere, unge som gamle. Ål kommune er rangert blant de 10 beste norske kommuner i UNICEFs rapport om kvaliteten i barns oppvekst- og levekår. Ål kommune fokuserer på stadig bedre læring, tverrfaglig arbeid i kompetente fagmiljø og digitalisering av Ål kommune sitt pedagogiske tilbod. Helse- og omsorgssektoren er ein fagleg sterk og utviklingsorientert sektor, som driv spennande prosjekt med dagsaktuelle tema i fokus, som velferdsteknologi, aldersvennlige samfunn og ferdighetstrening for autorisert helsepersonell. Ål er kåra som ein av dei beste kulturkommunene i landet, kulturhuset tilbyr spanande og variert program for heile Hallingdal. Les mer om oss her.

Om søknaden

Publisert:
12.02.2021
Sist endret:
26.02.2021