Hemsedal kommune

Helsefagarbeidar- 80% fast stilling – Bygdaheimen

 • Heltid
Hemsedal
apr 19, 2021

Ledig stilling:

 • 80% fast stilling som helsefagarbeidar på Bygdaheimen. Stillinga er ledig frå 3.mai 2021.

Stillinga innehar 2-delt turnus dag/kveld og arbeid kvar 3.helg. Det vil være mulighet for å jobbe noe natt.

Vi søkjer etter helsefagarbeidar som:

 • er fagleg engasjert med fokus på kvalitet
 • møter brukar og pårørande på ein open og respektfull måte
 • som har gode samarbeidsevner, og evner til å ta ansvar
 • medverkar til eit positivt arbeidsmiljø, både fagleg og sosialt
 • har gode kommunikasjonsevner
 • har kvalifikasjonar og/eller fagleg interesse innan demens
 • har førarkort kl. B

Vi tilbyr:

 • flexiturnus
 • høy fagkompetanse
 • tilstrekkelig opplæring

Krav til kompetanse:

Vi søkjer etter offentleg godkjent helsefagarbeidar. Andre med relevant erfaring og søkjarar som er under utdanning til helsefagarbeidar kan bli vurdert. Det kan vurderast å tilsette søkjarar som ikkje fyller kvalifikasjonskravet i vikariat.

Ved tilsetjing vil det bli lagt blir det lagt vekt på personlege eigenskapar, interesse og egnethet.

Generell informasjon:

 • Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Medlemskap i Kommunal landspensjonskasse (KLP) / Statens pensjonskasse
 • Det er for enkelte stillingar krav om helseattest, autorisasjon m.v.
 • Det er krav om politiattest jf. forskjellig lovverk i dei forskjellige sektorane
 • Vi oppfordrar til likestilling og rekruttering av arbeidstakarar med ulik bakgrunn jf. HA § 7

Søkjarlister er offentlege jf. offentleglova §25. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du krysse av og grunngje dette i søknadsprosessen. Om dette ikkje blir tatt til følge vil du som søkjar bli varsla, og du kan da velje å trekke din søknad før søkjarlista bli utarbeida.

Elektronisk søknadsprosess:

Ved elektronisk søknad vil det automatisk bli generert ein CV utifrå opplysningane som blir lagt inn. Vitnemål og attestar kanl lastas opp og blir da ein del av den elektroniske søknaden. Referansar vil bli innhenta.
Ta kontakt med postmottak@hemsedal.kommune.no ved utfordringar i søknadsprosessen.

Vi ser fram til å motta din søknad og ønskjer deg velkommen som søkjar her hos oss i Hemsedal kommune.

www.hemsedal.kommune.no – ledige stillinger

Søknad

Søknadsfrist:
21.04.21

Om stillingen

Ansettelsesform:
Annet
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Hemsedal

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Hemsedal kommune

Hemsedal kommune er ei fjellbygd i Hallingdalsregionen, med omlag 2500 innbyggjarar. Kommunen er møtet mellom aust og vest med 9 mil til Lærdal og Sognefjorden, 3 mil til Gol, Bergensbanen og Riksveg 7. Kommunen har auke i folketalet og ei spennande reiselivsutvikling parallelt med eit livskraftig landbruk og eit rikt og mangfaldig kulturliv. Alpinsenteret er vel kjend samstundes som uberørte naturområde er kjelde til glede, både sommar som vinter; på ski, med fiskestong eller jaktutstyr, på sykkel eller til fots.

Om søknaden

Publisert:
09.04.2021
Sist endret:
18.04.2021