Hemsedal kommune Bygdaheimen

Helsefagarbeidar – 50% fast stilling – Bygdaheimen

  • Deltid
Hemsedal
des 14, 2021

Vi har ledig:
– 50 % fast stilling som helsefagarbeidar p.t. avdeling Sol. Stillinga er ledig frå 01.01.2022. 
– Stillinga innehar turnusarbeid dag, kveld og arbeid kvar 3.helg.

Vi søkjer etter ein helsefagarbeidar som:
– er fagleg engasjert med fokus på kvalitet 
– møter brukar og pårørande på ein open og respektfull måte
– som har gode samarbeidsevner, og evner til å ta ansvar
– medverkar til eit positivt arbeidsmiljø, både fagleg og sosialt
– har gode kommunikasjonsevner
– har kvalifikasjonar og/eller fagleg interesse innan demens
– har førarkort kl. B 

Vi tilbyr:
– moglegheit for kompetanseheving og tilrettelegging av relevante studiar
– flexiturnus
– høy fagkompetanse
– tilstrekkelig opplæring

Krav til kompetanse:
Vi søkjer etter offentleg godkjent helsefagarbeidar. Det kan vurderast å ansette andre med relevant erfaring og søkjarar som er under utdanning til helsefagarbeidar i vikariat. 
Ved tilsetjing vil det bli lagt vekt på personlege eigenskapar, interesse og egnethet.   

Generell informasjon:
– Søknader skal registrerast elektronisk på vår webside.
– Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
– Medlemskap i Kommunal landspensjonskasse (KLP) / Statens pensjonskasse
– Det er for enkelte stillingar krav om helseattest, autorisasjon m.v.
– Det er krav om politiattest jf. forskjellig lovverk i dei forskjellige sektorane
– Vi har fokus på likestilling og rekruttering av arbeidstakarar med ulik bakgrunn jf. HA § 7

Søkjarlister er offentlege jf. offentleglova §25. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du krysse av og grunngje dette i søknadsprosessen. Om dette ikkje blir teke til fylgje vil du som søkjar bli varsla, og du kan
då velje å trekke din søknad før søkjarlista blir utarbeida.

Elektronisk søknadsprosess:
Ved elektronisk søknad vil det automatisk bli generert ein CV utifrå opplysningane som blir lagt inn. Vitnemål og attestar kan lastas opp og blir da ein del av den elektroniske søknaden. Referansar vil bli innhenta. Ta kontakt med
postmottak@hemsedal.kommune.no ved utfordringar i søknadsprosessen.

Vi ser fram til å motta din søknad og ønskjer deg velkommen som søkjar her hjå oss i Hemsedal kommune.

Kontaktperson:
Hege Owesen, Avdelingsleiar Bygdaheimen, mobil: 97498110, ho@hemsedal.kommune.no
Line Strandberg, Avdelingsleiar Heimebaserte tenester, mobil: 91666853, line.strandberg@hemsedal.kommune.no 

 

 

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

Søknadsfrist:
2021-12-14T00:00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Fast
Heltid/deltid:
Deltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Hemsedal

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Hemsedal kommune Bygdaheimen

Hemsedal kommune er en fjellbygd i Hallingdalregionen, med omlag 2560 innbyggere. Kommunen er i stadig vekst og har en spennende reiselivsnæring, et livskraftig landbruk og et rikt og mangfoldig kulturliv. Hemsedal er et møte mellom øst og vest, og er omringet av vakker natur. Det er i overkant av 200 årsverk i kommunen og du vil finne et bredt spekter av stillinger i de ulike sektorene.

Om søknaden

Publisert:
25.11.2021
Sist endret:
04.12.2021