Site logo

Vi tilbyr:

 • Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordningar gjenom KLP eller SPK
 • Hjelp til å skaffe bustad og ev. barnehageplass

Generell informasjon:

 • Ynskjer du jobb i Gol kommune og du har en kompetanse me treng? Følg med på våre utlysingar og søk på stilling.
 • Søkjarlister er offentlege
 • For stillingar inna helse- og omsorg, skule/SFO og barnehage er det krav om gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 mnd.
 • Nynorsk er administrasjonsmål
 • Kommunen oppfordrar til likestilling jf. HA § 8 * Vi ynskjer å bidra til rekruttering av arbeidskraft med fleirkulturell bakgrunn
 • Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.
 • Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn.
 • I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.
 • Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytta til registrering av elektronisk søknad, kontakt Stian Røstberg via Tenestetorget 32029000.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password