Ål kommune

Generell søknad og tilkallingsvikar – helse og omsorgssektoren 2021

  • Heltid
Ål
jun 30, 2021

Me søker

Er du sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, anna helse- og sosialfagleg bakgrunn? Studerar du sjukepleie, medisin eller annet helsefag? Ønsker du ekstrajobb som gir deg relevant erfaring?

Helse og omsorgssektoren har behov for fagutdanna og behov for tilkallingsvikarar i alle avdelinga.

Dersom du ynskjer å jobbe hjå oss kan du vise interesse ved å søkje på denne utlysinga.

Å vere tilkallingsvikar inneber at helse og omsorgssektoren kan ta kontakt med deg når vi har behov for vikar.

Tilkallingsvikaren har ikkje arbeidsplikt i kommunen, og kan takke ja eller nei til tilbod om arbeid.

For å jobbe i vår sektor må du kunne godt norsk, både munnleg og skriftleg.

Søknader må registrerast elektronisk. Vi ber deg opplyse kva avdeling du ynskjer å jobbe på. Vitnemål og attestar kan lastast inn elektronisk eller leverast til kommunen ved evt intervju. Dokumentasjonen er ein svært viktig del av søkjargrunnlaget og tilsettingsprosessen, men er også avgjerande dokumentasjon for fastsetjing av løn.

Tilsette innan helse og omsorg påleggast å ta MRSA og tuberkuloseprøve. Nytilsette må før tiltreding i stillinga levere politiattest nyare enn tre månader. Ein må søkje slik politiattest elektronisk hos politiet. Til søknaden treng du stadfesting frå kommunen på at du har behov for politiattest.

Vi ser fram til å motta søknad frå deg!

Søknad

Søknadsfrist:
30.06.21

Om stillingen

Ansettelsesform:
Annet
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Ål

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Ål kommune

Ål kommune, midt mellom Oslo og Bergen er den største av Hallingdals-kommunane med ca. 4.700 innbyggjarar, og med Bergensbanen og Rv. 7 som hovudårer. Flott natur og gode tilhøve for sport og friluftsaktivitetar. Kommunen har eit av landets beste kulturtilbod, og eit variert næringsliv, barnehageplass til alle, eit godt utbygd grunnskuletilbod, vidaregåande skule og kortreist kvardagsliv. Ål er helsekommunen ii regionen med Hallingdal sjukestugu og base for Norsk Luftambulanse.

Om søknaden

Publisert:
30.01.2020
Sist endret:
20.03.2021