Me søkjer etter to brannforebyggjarar
i 100% stilling 

Ansvar og arbeidsoppgåver:

• Gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg 

• Saksbehandling 

• Bruk av It systemet Komtek Brannforebygging 

• Ansvar for eigen arbeidsbil og utstyr/verktøy 

• Delta i informasjonsarbeid 

 • Etterleve verksemda sitt HMS system 

Kvalifikasjonar: 

• Svennebrev i feiarfaget er ein fordel, men ikkje eit
krav. Søkjarar utan svennebrev må ta utdanninga via
eige utdanningsløp, og kurs på Norges brannskole
etter tilsetting. 

• Det er krav om førarkort klasse B for stillinga. 

• Gode datakunnskaper. 

• Gode norskunnskaper, både munnleg og skriftleg. 

• Politiattest må leggast fram ved tilsetting.
Anna/personlege eigenskapar:
Personlege eigenskapar vert vektlagt høgt. 

Me søkjer
personar som: 

• er pliktoppfyllande, strukturert og opptatt av kvalitet
i utføring av arbeidet 

• har god evne til å samarbeide og kommunisere med
alle type menneskjer i alle samfunnslag

• har evne til å sette seg sjølv inn i andre sin situasjon 

• er sosial og glad i å møte nye menneskjer 

• trivs med å arbeide sjølvstendig 

• vert motivert av å ta utfordringar 

• kan være ein omdømmebyggjarforfaget og
brannvesenet som tenesteleverandør 

Me tilbyr:

• Spennande utfordringar. 

• Lønn etter kvalifikasjonar. 

• Gode pensjons- og forsikringsvilkår. 

Ved spørsmål om stillinga eller ytterlegare informasjon,
ta gjerne kontakt m/fagansvarleg Kjell Arne Liahagen,
tlf. 913 22 606, mail: kjell.arne.liahagen@hbr.no
Eller avd. leiarIngar Danielsen,tlf. 959 80 063,
mail: ingar.danielsen@hbr.no 

Søknadsfrist 31. januar. 

Søknaden sendast til: Hallingdal brann- og redningsteneste iks
Torpomoen 27, 3579 Torpo
britt@hallingdal-brannvesen.no

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken karriere.no.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord