Hemsedal kommune

Barnehagelærar frå 01.08.2021

 • Heltid
Hemsedal
feb 28, 2021

Det er ledig eit uspesifisert tal stillingar ved barnehagane i Hemsedal frå 01.08.2021

Utlysinga gjeld vikariat og faste stillingar som kan verta ledig frå 01.08.21.

Ulsåk barnehage har 6 avdelingar og Tuv barnehage har 3 avdelingar. Barnehagane høyrer til kvart sitt oppvekstsenter, og ligg saman med skulen, 1. – 4. trinn. Barnehagane ligg i nærleiken til fine naturområder og har gode turmogelegheiter.

Barnehagane har jobba over tid med prosjektet "Inkluderande barnehage- og skulemiljø", eit prosjekt i regi av utdanningsdirektoratet, saman med skulane i bygda.

Vi søkjer etter deg som:

 • er fagleg engasjert med fokus på kvalitet
 • møter barn og forsette på ein open og respektfull måte
 • har gode samarbeidsevner, evne til å ta ansvar
 • er fleksibel og sjølvstendig
 • medverkar til eit positivt arbeidsmiljø, både fagleg og sosialt
 • har gode norskkunnskapar og beherskar språket

Vi legg vekt på å vere ein lærande organisasjon, der tilsette kan delta i rettleiande team og vere løysingsorienterte og reflekterte.

Krav til kompetanse:

Det er eit krav om barnehagelærarutdanning.
Personlege eigenskapar vil bli vektlagt. Det er eit krav om godkjent politiattest ved tilsetjing i barnehagene.

Generell informasjon:

 • Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Medlemskap i Kommunal landspensjonskasse (KLP) / Statens pensjonskasse
 • Det er for enkelte stillingar krav om helseattest, autorisasjon m.v.
 • Nynorsk er tenestemål jf målbruksplan, og det er ønskeleg at tilsette beherskar målforma
 • Vi oppfordrar til likestilling og rekruttering av arbeidstakarar med ulik bakgrunn jf. HA § 7

Søkjarlister er offentlege jf. offentleglova §25. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du krysse av og grunngje dette i søknadsprosessen. Om dette ikkje blir tatt til følge vil du som søkjar bli varsla, og du kan da velje å trekke din søknad før søkjarlista bli utarbeida.

Elektronisk søknadsprosess:

Ved elektronisk søknad vil det automatisk bli generert ein CV utifrå opplysningane som blir lagt inn. Vitnemål og attestar kan lastas opp og blir da ein del av den elektroniske søknaden. Referansar vil bli innhenta.
Kontakt postmottak@hemsedal.kommune.no ved utfordringar i søknadsprosessen.

www.hemsedal.kommune.no – sjå "ledige stillinger" for å registrere din søknad.

Vi ønskjer deg velkommen som søkjar her hjå oss i Hemsedal kommune.

Søknad

Søknadsfrist:
07.03.21

Om stillingen

Ansettelsesform:
Annet
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Hemsedal

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Hemsedal kommune

Hemsedal kommune er ei fjellbygd i Hallingdalsregionen, med omlag 2500 innbyggjarar. Kommunen er møtet mellom aust og vest med 9 mil til Lærdal og Sognefjorden, 3 mil til Gol, Bergensbanen og Riksveg 7. Kommunen har auke i folketalet og ei spennande reiselivsutvikling parallelt med eit livskraftig landbruk og eit rikt og mangfaldig kulturliv. Alpinsenteret er vel kjend samstundes som uberørte naturområde er kjelde til glede, både sommar som vinter; på ski, med fiskestong eller jaktutstyr, på sykkel eller til fots.

Om søknaden

Publisert:
02.02.2021
Sist endret:
28.02.2021