Site logo

Ambulansetjenesten ved Vestre Viken er organisert under Prehospitale tjenester og inndelt i tre distrikter. Ambulansetjenesten dekker områdene for befolkningen som tilhører sykehusene i Drammen, Ringerike, Kongsberg, samt Hallingdal Sjukestugu. Dette omfatter ambulansestasjonene i Sætre, Drammen, Hokksund, Prestfoss, Geithus, Noresund, Kongsberg, Veggli og Rødberg, Ringerike, Nesbyen, Ål, Gol, Hemsedal og Geilo. Tjenesten har også bemanningsansvar for Helseekspress 1 og 3. Tjenesten bruker Locus kartverk og MobiMed overvåkningsverktøy.

På Helseekspress 1 har vi nå en ledig fast 100% stilling

Dersom det er ønskelig kan deltidsstilling vurderes.

Helseekspress 1 er organisert under ambulansestasjon Ål og distrikt II, og går i daglig rute mellom Ål og Oslo via Ringerike Sykehus. 

Helsekspressen går pr d.d. ikke helger og lovfestede hellig/helgedager.

På Helsekspressen jobber du i et team som består av 3 personer, (sjåfør og 2 autoriserte helsepersonell).

Med formell og godkjent ambulanserelatert utdanning kan jobbrotasjon mot ambulanse bli aktuelt.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Arbeid på helseekspress er todelt hvor en del er oppesittende pasienter med avtalte timer på sykehus /behandler, og en del hvor pasientene transporteres på ambulansebåre. Disse er henholdsvis rekvirert gjennom pasientreiser og AMK.

Fremme i pasientreisedelen er personellet serviceverter og bistår de reisende ved behov, sørge for registrering i henhold til gjeldende prosedyrer og annet nødvendig arbeid for å ivareta pasientsikkerheten.

I bårerom som inneholder samme utstyr og standard som i en vanlig ambulanse utføres det pasientundersøkelse, behandling og dokumentasjon i henhold til gjeldende rutiner og prosedyrer for ambulansetjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som ambulansearbeider, paramedisiner, sykepleier eller helsefagarbeider.
 • For sykepleiere og helsefagarbeidere er det krav om prehospital erfaring. Ved fast ansettelse er det et krav at man tar fagbrev som ambulansearbeider når man har nok praksis.
 • Sertifikat gyldig for kjøretøy inntil 7500 kg (C1), (må kostes av den ansatte om man ikke har denne kompetansen ved ansettelse).
 • Kompetansebevis for føring av utrykningskjøretøy (Kode 160), (må kostes av den ansatte om man ikke har denne kompetansen ved ansettelse).
 • Helseattest av nyere dato for førerkort klasse D1.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.
 • God fysisk og psykisk helse, samt egnethet for yrket. Det forventes et tydelig initiativ til å holde seg faglig oppdatert og bestå årlige sertifiseringer. Teoretiske, praktiske og fysiske tester kan påregnes.
 • Gode evner til selvstendig arbeid. Kreativ og initiativrik i jobbutførelsen, samt ønske om å kunne drive systematisk fagutvikling i miljøet på stasjonen/avdelingen.
 • Kunne gjøre bruk av PC-verktøy, med de vanligste programvarene.
 • Fleksibel i forhold til endring av arbeidsoppgaver og oppdrag. Det er også behov for fleksibilitet i forhold til arbeidstid og innkalling ved større hendelser. 

Personlige egenskaper

Vi vektlegger gode kommunikasjon- og samarbeidsevner, samt personlig egnethet og holdninger.

Som søker til stillinger i vår avdeling må du som medarbeider kunne identifisere deg med avdelingens mål som er:
Kvalitet, Åpenhet, Respekt og Arbeidsglede. 

Vi tilbyr

 • Ansettelse i en avdeling som er fremoverlent og driver akuttmedisinske tjenester i et god faglig miljø.
 • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere.
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.

Kontaktinformasjon

Knut Erling Skrindo, Stasjonsleder Ål, 95900712, knerli@vestreviken.no
Syver Normann Tveito, Seksjonsleder amb.avd D2, 46883816

Arbeidssted

Helsetunvegen 23
3570 Ål

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vestre Viken

Referansenr.: 4631938021
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 02.04.2023

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password