Flå kommune har ledig stilling som aktivitetsleder for Flå ungdomsfrivilligsentral i 60% fast stilling. Ungdomsfrivilligsentralen skal være et kontaktpunkt og møtested for mennesker, lag/foreninger og offentlige instanser, tilknyttet vårt nærmiljø, der mennesker gjennom sitt engasjement bidrar til egenutvikling og forbedring av barn og ungdoms livskvalitet. Kommunen er eier av ungdomsfrivilligsentralen og har arbeidsgiveransvar for aktivitetsleder, mens styret har ansvar for innholdet i daglig drift og er nærmeste støttespiller. Aktivitetsleder skal i samarbeid med styret, lag/foreninger og andre bygge opp og utvikle Flå ungdomsfrivilligsentral til å bli et ressurssenter for frivillighet i kommunen.

Hovedoppgaver

 • Daglig ledelse av sentralen og følge opp retningslinjer, vedtak og pålegg som styret og årsmøtet fastsetter.
 • Stimulere til og organisere frivillig arbeid gjort av unge og frivillig arbeid rettet mot barn og unge.
 • Arrangere fritidsklubb, aktivitetsuke på sommeren og andre aktiviteter for barn og unge.
 • Koordinator for ungdomsrådet
 • Sekretærfunksjon for Årsmøtet og styremøter.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning, relevant yrkeserfaring/oppnådde resultater og personlig egnethet/skikkethet for stillingen vektlegges.
 • Stort engasjement, samarbeidsevne og evne til å motivere og koordinere.
 • Kunne arbeide selvstendig og målrettet.
 • God framstillingsevne muntlig og skriftlig.
 • Være en god rollemodell og evne til å drive et godt forebyggende arbeid.
 • Samfunnsengasjert, evne til å forstå politiske sakers betydning for barn og unge.
 • Erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy.
 • Økonomisk innsikt og gjerne erfaring med budsjett og regnskap.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og utviklende arbeidsoppgaver.
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning i KLP.
 • Selvstendig stilling
 • Variert og fleksibel arbeidstid. Noe ettermiddag og kveldsarbeide må påregnes.
 • Et engasjert og motivert eierskap

Den som tilsettes må legge frem gyldig politiattest.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styreleder for Flå Frivilligsentral Siv Merethe Glesne, telefon 32 05 36 00 eller daglig leder Flå Frivilligsentral, Andrine Heie, telefon 416 05 578.

Skriftlig søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes innen 10.08.2022 til postmottak@flaa.kommune.no eller Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord